Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Hiddes de Vries geb 1764 HRL, ovl 7 nov 1846 HRL, huwt met Weltje/Welmoed Klazes de Wit, kalkbrander in 1846, levert steen en kalk in 1810-1811, kinderen: Geertje, geb 18 sep 1809 HRL, Hidde dV, geb 22 jun 1805 HRL, zv Hidde Dirks dV, en Geertje Dirks Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); id. van wijk E-085; gebruikers Roelof Martens wed., Jurjen de Groot wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); D.H. dV. ende Welmoed Clases de Witt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambert Albada, schoonbroeder van dezelve, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kalkbrander, wijk E-059; VT1839; kind: Geertje Dirks de Vries, geb 18 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van D.H. d. V., (reparaties), 31 dec 1810: f. 82:1:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:0:0 ter Saeke geleverde Bouwmaterialen, 6 jan 1808, quit. no. 10 (GAH1140); D.H. d. V. eigenaar van perceel nr. 1174 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, huis, erf en trasmolen, legger nr. 734, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd H45/T16. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1176 en 1177 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, resp. pakhuis, huis, resp. 35 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1203 en 1204 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, resp. huis, huis, resp. 24 en 48 m2, klasse onbebouwd; beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)