Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Marcus de Vries geb 1759 HRL, ovl 20 apr 1828 HRL, huwt met Truike Lucas Abbinga op 21 mei 1809 HRL, komt van HRL, ook huwt met Aafke Bouwes, gleibakker in 1828, koopt een huis in 1798, huw.get. bij H. Faber en J.F. Bakker, zoutmeter, 1814, id. bij H.P. van Weerd en G. dekker, panbakker, 1816 id bij K.T. vd Meulen en H.P. Riem, 1819, kinderen: Jan Hendriks dv geb 12 sep 1802 HRL, Hiltje Hendriks dV, geb 1787 HRL, Dirk Hendriks dV, geb 7 feb 1810 HRL, Trijntje Hendriks dV, geb 1794 HRL, zv Marcus dV, en Hitje ... ; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1810 BS huw 1814, huw 1816, huw 1819, huw 1822, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1831, huw 1834, ovl 1852, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk H-028, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, panbakkersknegten en H.M. d. V., Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat Pieter Dirks van Weerd vader van Hendrik Pieters van Weerd in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816