Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Claas Wigles de Vries geb 1738 HRL, ovl 4 jul 1816 HRL, huwt met Janke Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 25-27 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771, kinderen: Wigle dV, geb 1774 HRL, Grietje Klases dV, geb ... ., cementmolenaar, kalk- en cementleverancier 1802-1807 zv Wigle Klases dV, ovl 22 dec 1769, en Grietje Klases, ovl 2apr17 72; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1816, huw 1829, ovl 1834; kinderen: Wigle Klaases en Jeltje Klaases de Vries, tweelingen, geb 5 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-040; kalkverkoper; medegebruikers Wiggle de Vries, werkman, en Pieter van Drie, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:5:0 terzaake geleverde cement, steen en kalk, quit. no. 9, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 19:5:0 voor geleverde kalk en steen, quit. no. 2, 19 dec 1785. (GAH1118); id. f. 2:3:0 voor geleverd steengruis, quit. no. 6, 2 jan 1787. (GAH1119); id. f. 33:11:0 wegens geleverde kalk, quit. no. 58, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 79:11:0 voor geleverde Bouwmaterialen, 31 dec 1805, quit. no. 8 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:7:8 ter zake geleeverde Kalk en Sement, 30 nov 1793, quit. no. 43 (GAH1125); id. f. 4:8:0, 30 nov 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 29:6:0 voor Bouwmaterialen, 26 feb 1807, quit. no. 26 (GAH1139); huwt met Grietje Lieuwes Tjesma, kind: Grietje Klaases de Vries, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases de Vries, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL, de moeder ovl