Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Steven Klazes de Vries geb 1779 Idsegahuizen, ovl 1 jan 1852 HRL, 1e huwt met Adriaantje Lieuwes Bijlsma op 16 mei 1802 HRL, 2e huwt met Wijpkje Romkes Lamring op 23 jan 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1820, loodscommandeur in 1852, N.H., huw.get. bij B. van Loon en J.E. Heideman, zeeman, wonende te HRL, 1818 id bij J.E. de Haan en P. Dubblinga, (2x gk), 1842, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis 1820, zeeman in 1820, kinderen: Lijsbert Stevens, geb 3 dec 1809 HRL, Lieske Stevens, geb 22 aug 1807 HRL, Klaas dV, geb 30 mei 1806 HRL, Elizabeth dV, geb 1810 HRL, Aaltje Stevens, geb 1 aug 1803 HRL, zv Klaas Jans dV, en Elisabeth Stevens; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1807, 1809, BS ovl 1812, huw 1818, huw 1842, ovl 1852, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 1204 te HRL, kofschipper, woonplaats HRL, legger nr. 753, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 46)