Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoerd Jans van der Weide geb 1762 Kimswerd, ovl 19 aug 1834 HRL, huwt met Hendrikje Roelofs vd Zee, kinderen: Jan vdW, geb 1795 HRL, Eva vdW, geb 1798 HRL, huw getuige bij F.J. de Vries en T. Leiker, wonende te HRL, 1815, id. bij J. Witting en T.J. vd Zee, oom bruid. meester bakker, 1819, binnenvader ih Diaconijhuis 1834, koopt huis en bakkerij in 1800; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1834, ovl 1859, ovl 1888; geboortig van Kimswerd, het burgerrecht geaccordeert, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de daartoe staande jura betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 7 mei 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk C-086, bakker, 1814. (GAH204); S.J. vdW. en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Roelofs, 2 nov 1788; ondertrouw HRL; Jan Roelofs ende Henke Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest S. vdW., goede bekende, 15 jun 1790; ondertrouw HRL; S.J. vdWeyde en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 nov 1788; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Sjoerds van der Weyde, geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds van der Weide, geb 20 okt 1795, ged 8 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Eva Sjoerds van der Weide, geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL; S. v. d. W., Meester Bakker, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Elle Robijns Blanksma