Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Anthony Bruins Westerhof geb 28 feb 1756 HRL, ovl 20 sep 1818 HRL, huwt met Marijke Louwrens Nak, kinderen: Bruin Anthoons W, geb 16 sep 1783 HRL, Louwrens W, geb 9 jan 1795 HRL, Elisabeth W, geb 20 aug 1787 HRL, huw.get. bij A.R. Terdeus en S. Annes, winkelier, 1812, id. bij H.J. ter Mos en M.J. van Kempen, 1812, koopt een huis in 1799-1804; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1815, ovl 1818, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1883; eigenaar van wijk E-109; gebruiker Bruin Westerhof, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker Berent Jans Bettels, wewer, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:):1/2, rechts: f. 0:1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Tachtig den Een en twintig aug is Geboren Elisabeth, dv Anthoon Westerhoff en Maria Nak. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 okt 1815; A.B.W., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede