Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Ids Wiarda geb 30 nov 1795 HRL, ovl 17 aug 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-172; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-177; VT1839; geb 30 nov 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd E. Wiarda en Judith Catharina Heins; I.W. en mede-eigenaars, bezitters van percelen nrs. 788-790 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, resp. huis, zoutkeet, en zoutkeet, resp. 20, 320 en 330 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 150 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 807 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis of bergplaats, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1102 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1450 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis, 184 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1959 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1961 en 1962 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 785, resp. plaiziertuin, huis, resp. 330 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)