Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoerd Everts Wiarda ged 3 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Evert Wiarda en Lijsbeth de Haas; geb 17 jun 1763 ... , ovl 20 sep 1823 HRL, huwt met Judith Catharina Heins, cargadoor in 1823, N.H., kinderen: Simon, geb 30 apr 1799 HRL, Klaas W, geb 1787 HRL, Elisabeth W, geb 1789 HRL, Ids W, geb 30 nov 1795 HRL, Iedske W, geb 8 aug 1802 HRL, Sijtske W, geb 1797 HRL, Anna Margaretha W, geb 1791 HRL, zv Evert Montes W, en Elisabeth Simons de Haas; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS huw 1822, ovl 1823, huw 1824, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1848, ovl 1862; kind: Evert Sjoerds Wiarda, geb 6 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Monte Sjoerds Wiarda, geb 23 feb 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Sjoerds Wiarda, geb 18 jun 1789, ged 12 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Ids Sjoerds Wiarda, geb 30 nov 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Sjoerds Wiarda, geb 14 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds Wiarda, geb 19 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805