Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hielke Minnes Wiersma zie ook: Hijlke Minnes; geb 10 jun 1755 Metslawier, ovl 25 jul 1820 HRL, huwt met Lijsbeth/Elisabeth Douwes op 14 sep 1800 HRL, ook huwt met IJtje Frederiks, kinderen: Hijlkje Hijlkes, geb 8 mrt 1810 HRL, Jantje Hijlkes, geb 19 feb 1807 HRL, Trijntje Hijlkes W, geb 8 mei 1801 HRL, Elizabeth Hijlkes, geb 15 mrt 1805 HRL, Douwe W, geb 31 dec 1802 HRL, Dieuwke W, geb 1 apr 1795 HRL, Fredrik W, geb 1 aug 1798 HRL, Minne Hielkes W, geb 23 aug 1792 HRL, N.H., huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker, koopman, wonende te HRL 1812; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1820, ovl 1847, ovl 1871, ovl 1879, ovl 1882; eigenaar en gebruiker van wijk D-016, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-156; gebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga, 1814. (GAH204); id. van wijk E-157; gebruikers Jan Groote wed., winkeliersche, Paulus Keyzer wewer, Anth. de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuke Hielkes Wiersma dv H.M.W. en IJtje Freriks de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende H.M.W., Koopman, wonend te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen dochter Dieuke Hielkes Wiersma, bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met Geermen Hendriks Meyer, mede alhier woonachtig, zv Hendrik Meyer en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815