Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Schelte Tjipkes Blok geb 1769 HRL, ovl 13 mrt 1831 HRL, huwt met Trijntje Jans Buisman, kinderen: Antje Scheltes B., geb 1803 HRL, Dieuwke B., geb 1806 HRL, Jan Scheltes B., geb 1803 HRL, huurt grond voor mastmakerij bij Noorderhoofd 1807-1809, huw.get. bij R.R. Zijlstra en W.R. Hogenbrug 1815, blokmaker in 1831, huw.get. bij F. Buisman en A. Volkheimer 1813, id. bij J.H. de Groot en A.S. Hiemstra 1815, id. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok 1816, zv Tjipke Sakes B., en van Dieuwke Scheltes; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1839 1847 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-077, timmerschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk C-191, blokmaker, 1814. (GAH204); Bartel Jacobs Coster ende Janneke Tjipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.T.B., deszelfs broeder, 12may 1804; ondertrouw HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan S.B., (reparaties), 31 dec 1810: f. 1:18:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:1:0 ter Saeke een nieuwe pomp en Reparatie van dien, 17 apt 1807, quit. no. 38 (GAH1139); id. f. 2:4:0 wegens reparatie aan de pomp, 6 jan 1808, quit. no. 11 (GAH1140); id. f. 7:0:0 21 feb 1809, quit. no. 15 (GAH1141); S.T.B. Meester Blokmaker te HRL, is verzogt geworden een acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; S.B. eigenaar van perceel nr. 3 te HRL, blokmaker, woonplaats HRL, legger nr. 70, schuur, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); dd van perceel nr. 494 te HRL, blokmaker, woonplaats Harlin-gen, legger nr. 70, huis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inko-men bebouwd 60. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 37)