Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Jarigs Blokmaker ook: Cornelis Jarigs; geb 1774 HRL, ovl 30 aug 1833 Franeker, huwt met Tjietske Fransen Ludinga op 8 mei 1796 HRL, komt van HRL, N.H., blokmakersknegt, huw getuige bij D.R. Bakker en B. Taekes, oom vd bruid 1824, id. bij J.A. Knol en A.H. Ringsma, oom bruid 1817, pompmakersknegt in 1833, wonende te HRL; 1812, kinderen: Frans B, geb 22 mei 1802 HRL, Piebe B, geb 26 nov 1811 HRL, Jan Cornelis, geb 1808 HRL, Jarig Cornelis B, geb 1796 te HRL, Lolkje Cornelis B., geb 10 apr 1799 HRL, Janke Cornelis, geb 8 mei 1805 HRL, wonende te Franeker in 1833, ook huwt met Feikje Fransen, zv Jarig Cornelis en Janke Pieters, huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1805, 1811, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1814, huw 1817, huw 1824, huw 1833, ovl 1833fr, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1847, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-217, blokmakersknegt, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 1367 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 71, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); C.J.B., blokmakersknegt, oud veertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand Octoer 1816 in zee is verdronken