Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Geerts van der Woude geb 1759 Twijzel, ovl 1 feb 1813 HRL, 1e huwt met Sijtske Broers, 2e huwt met Trijntje Berends Bakker op 28 mei 1812 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hooffdeur van het gemeentehuis, wonende te HRL, N.H., koopt een huis in 1800, winkelier in 1812, werkman in 1813, ovl wijk F-026, (Brouwersgracht 24), kind: Dirk Dirks vdW, geb 17 apr 1800 HRL, zv Geert Hendriks en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, ovl 1813; wed. D. vdW. gebruiker wijk F-029; medegebruikers Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Bregtje Dirks van der Woude, geb 17 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL, moeder is: S. Broers; kind: Geert Dirks van der Woude, geb 13 may 1792, ged 27 may 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en dertien den Eerste feb is Overleden D.G. v. d. W., in den Ouderdom van Vier en Vijftig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 mei 1815