Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Geert Roelofs van der Woude geb 1767 Oostermeer, ovl 8 jan 1849 HRL, 1e huwt met Aaltje Hendriks Hoffinga, 2e huwt met Antje Hendriks Hoffinga op 8 jun 1800 HRL, 3e huwt met Hebbeltje de Groot op 11 aug 1818 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1818, wonende te HRL, huw.get. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, schipper, neef vd bruid. 1816, id. bij H.H. Zwaal en J.D. Venema, 1820, N.H., koopt een huis in 1802, kinderen: Froukje Geerts vdW, geb 1796 HRL, Hendrik Geerts, geb 7 apr 1805 HRL, Stijntje Geerts vdW, geb 26 okt 1798 HRL, Roelof Geerts, geb 23 jan 1802 HRL, zv Roelof Wobbes vdW en Stijntje Geerts; huw Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1849, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk A-033, schipper, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Oostermeer en wonende te HRL. 1839, wijk A-033; VT1839; R.R. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 341 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr, . 803, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)