Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Gerrit Namles van der Woude geb 1786 Joure, ovl 31 jan 1856 HRL, huwt met Klaaske van Velzen op 14 mei 1812 HRL, N.H., koperslager in 1856, huw.get. bij P. IJedes en H. Namles, wonende te HRL. 1811, id. bij J.C. Metzler en F.J. Leyenaar, 1833 id bij S.N. vd Woude en R. van Hoek, broeder bruidegom, 1815, id. bij P. Louwenaar en J.C. van Velzen, behuwd broeder bruid. 1815, zv Namle Oepkes vdW, en Hinke Hiddes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1833, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; gebruiker wijk E-172, koperslagersknegt; medegebruiker Willem Sluitman, varensgesel; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk E-199; VT1839; Wij Ondergetekenden Coenraad P:Bakker en G.N. v. d. W. beide wonende te HRL Verklaren hier mede dat ons ten vollen bekend is dat Cornelis van Velsen, in leven woonachtig te Amsterdam, aldaar is ovl 15 mrt 1807. HRL 23 jan 1815