Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob Ykes Wijga zie ook: Jacobus IJkes; geb 1768 HRL, ovl 27 jul 1830 HRL, 1e huwt met Hiltje Berends Siderius op 31 mei 1795 HRL, laatste afk. 31 mei 1795, 2e huwt met Aukje Arends Maria van Bachum op 30 apr 1812 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, 1817, koornmolenaar in 1830, koopt 4 woningen in 1801, N.H., huurt binnenkant Bolwerk 1804-1810, rogmolenaar en huw.get. bij P. Brouwns, (gk), en A.M. Maasen, (gk), wonende te HRL. 1812, id. bij J.D. Jager en G.K. Wijga, oom bruid. 1814, pacht grond aan de Stadswal bij de Bargeburen, koopt helft van een rog- en windmolen 1799-1800, kinderen: Barend W, geb 1796 HRL, Grietje Jacobs W, geb 1800 HRL, Sibbeltje Jacobs W, geb 1798 HRL, IJke W, geb 14 feb 1803 HRL, zv IJke Ennes W, en Sibbeltje Klazes Schieringa; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-246; gebruikers Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker Bildtpoortsmolen, 1814. (GAH204); J. IJ. Wiega ende Hiltje Berends Siderius, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Douwes, deszelfs schoonbroeder, 16 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Beerend Jakobs Wijga, geb 10 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; J.W., Rogmolenaar, wonende te HRL in 1815, is verzogt geworden een acte van bekendhbeid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; Wed. J. IJ.W. en mede E., eigenaars van perceel nr. 5 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, molen, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 8-10 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis en erf, huis, huis, resp. 76, 25 en 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 21 en 22 te HRL, molenaarse, woonplaats HRL, resp. stal of pakhuis, huis en erf, legger nr. 811, resp. 45 en 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 27 en 28 te HRL, molenaarse, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis, en huis en erf, resp. 20 en 88 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 124 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); J. IJ.W., molenaar, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL