Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoerd Simons Wyma geb 18 jan 1782, ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Simon Sjoerds Wyma en Sibbeltje Johannes Huisman; geb 1782 HRL, ovl 6 apr 1851 HRL, huwt met Ninke Aukes Stam op 9aug18 07 Sneek, komt van HRL, laatste afk. 2 aug 1807, notaris in 1851, Hendrik Jans Westra geeft bij hem huwtoest. voor Anna Westra, {{15 apr 1819}}, wethouder in 1843, kinderen: Sybillina, geb 27 jun 1808 HRL, Simon, geb 2 jun 1810 HRL, zv Simon Sjoerds W, en Sibilla Huisman; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1819, huw 1843, ovl 1851, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; eigenaar en gebruiker van wijk B-036, notaris, 1814. (GAH204); S.W. van HRL., en Ninke Stam van Sneek, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 jul 1807; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk B-036; VT1839; kind: Simon Sjoerds Wyma, geb 2 jun 1810, ged 24 jun 1810 Grote Kerk HRL; S.S.W. eigenaar van perceel nr. 389 te HRL, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 813, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); E.J.R. van Grotenhuis tot Onstein eigenaar van percelen nrs. 20-33 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, vruchtgebruiker Adm. S.W., notaris te HRL, legger nr. 124, resp. 8 x bouwland, huis erf en schuur, tuin, weidland, 3 x bouwland, resp. 12540, 19810, 24960, 10220, 9090, 11300, 17580, 1090, 1030, 5550, 14270, 18260 en 27720 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 4, 1, 3, 3, 3, 3 en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve perceel nr. 28: 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 123); id. van percelen nrs. 37-39 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 15460, 21810 en 10560 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2/3 en 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 281-285, 285A, 286-295 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. Cingel als bouwland, boomgaard, huis, plaisiertuin, huis en erf, gragt voor vermaak, tuin, bouwland, weidland, moestuin, bouwland, 2 x weidland, 3 x bouwland, resp. 8910, 13340, 108, 970, 3070, 6150, 1150, 13010, 10240, 4280, 9790, 26040, 3340, 4940, 9200 en 15070 m2, klasse onbebouwd resp. 5 x 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3 x 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 130 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 25740 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van percelen nrs. 313-316 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. bouwland, 3 x weidland, resp. 32450, 7220, 23410 en 20470 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 607 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weidland, 18400 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van perceel nr. 698 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weidland, 26100 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 132); id. van perceel nr. 700 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 10070 m2, klasse onbebouwd4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 132); id. van percelen nrs. 726, 729 en 731 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. weidland, bouwland, weidland, resp. 8130, 23110 en 18760 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4, en 4/5 (67/33), belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 132); id. van percelen nrs. 684 en 685 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, 2 x bouwland, resp. 14870 en 19890 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 687 Sexbierum Sectie C, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 14590 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 821 Sexbierum Sectie D, woonplaats Vorden, legger nr. 125, weiland, 15650 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 146); id. van pereceel nr. 831 Sexbierum Sectie D, woonplaats Vorden, legger nr. 125, weiland, 530 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 146); id. van perceel nr. 38A Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weiland, 2560 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 147); id. van percelen nrs. 71 en 72 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, 2 x bouwland, resp. 7550 en 9470 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel emn HRL. 1832, bl. 148); id. van perceel nr. 76 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 11800 2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 148); id. van perceel nr. 85 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 16400 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 148); id. van perceel nr. 102 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 17690 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 148); id. van perceel nr. 108 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 16590 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 149); id. van perceel nr. 121 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 6950 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 149); id. van percelen nrs. 125-128 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. bouwland, tuin, huis en erf, bouwland, resp. 3580, 1050, 1000en 3270 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 3, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, behalve nr. 127: 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 149); id. van percelen nrs. 131-134 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, 3 x weiland, bouwland, resp. 6600, 8990, 15320 en 11720 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4, 3, en 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . b. 149); id. van perceel nr. 141 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 5000 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 149); id. van perceel nr. 147 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weiland, 10030 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 149); id. van perceel nr. 234 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weiland, 11250 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 151); id. van percelen nrs. 244-250 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. bouwland, 5 x weiland, bouwland, resp. 14990, 15190, 11370, 8530, 8840, 23720 en 7200 m2, klasse onbebouwd resp. 3 x 3, 4 x 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 151); id. van percelen nrs. 255-258 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, 2 x weiland, 2 x bouwland, resp. 8160, 20760, 8250 en 9900 m2, klasse onbebouwd: alle 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, 151); id. van perceel nr. 267 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weiland, 24190 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, 151); id. van perceel nr. 269 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, weiland, 27230 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 151); id. van percelen nrs. 271-273, 273A, 274-276 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, resp. bouwland, weiland, huis en erf, opvaart als bouwland, boomgaard, 2 x bouwland, resp. 5410, 4340, 4260, 3410, 2560, 6010 en 3050 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2/4 (33, 67), 1, 3, 2, 1, 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil behalve nr. 273: 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 151); id. van percelen nrs. 284-287 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, 2 x bouwland, weiland, watermolen en erf, resp. 17090, 26800, 84490 en 199 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 (67, 33), 1, 3/4/5, (33, 33, 33), 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 151); id. van perceel nr. 351 Sexbierum Sectie E, woonplaats Vorden, legger nr. 124, bouwland, 4250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 152)