Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anna Wijngaarden geb 1762 Leeuwarden, ovl 8 jan 1847 HRL, huwt met Petrus Josephs Coulbout; BS ovl 1847; Pieter Josefs Coulbout en A.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 87 jaar(!), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Johannes W. Bonnema Om Zich in het huwelijk te begeven met Elisabeth Coulbout, dv Petrus Coulbout en A.W., alle wonende te HRL. HRL 27 jun 1815; Wij Ondergetekenden Petrus Coulbout Mr. Kleermaker, en A.W., Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onse dochter Elisabeth Coulbout, mede alhier woonachtig, Om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Willems Bonnema, Schipper van HRL op Dockum, zv Willem Lieuwes Bonnema & Trijntje Jans, wonende te HRL. HRL den 27 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vier en negentig der Sevende mei is Geboren Elisabeth Coulbout dv Pieter Coulbout en A.W. Afgegeven te HRL den 27 jun 1815