Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Sikkes IJzenbeek geb 4 mrt 1779 HRL, ovl 20 feb 1862 HRL, 1e huwt met Anna Stinstra, 2e huwt met Geertruida Oosterbaan op 28 apr 1831 HRL, koopman in 1855, olijslager in 1862, A 25 jun 1855 Wijnaldum, ovl wijk D-013, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid. 1819, id. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder bruidegom, 1821, id. bij D. Greydanus en C. Mollema, 1826, id. bij H.K. Plantinga en J. IJzenbeek, neef bruid. 1827, zv Sikke IJ, en Catharina Kloostra; BS huw 1819, huw 1821, huw 1826, huw 1827, ovl 1828, huw 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; eigenaar en gebruiker van wijk D-013, koopman, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk D-013; VT1839; Tzum, Sectie B, 1832: J. IJ. mede-eigenaar van perceel 804, legger nr. 242, Bouwland, grootte 13064 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: J. IJ. en mede-eigenaars van perceel nr. 806, 807, 808 en 809, legger nr. 242, Bouwlanden, grootte resp. 21057 m2, 10089 m2, 16939 m2 en 16449 m2, klasse onbebouwd resp. 3/4, 2/3, 4 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: J. IJ., Koopman, en mede-eigenaars van percelen nrs. 101 en 102, legger nr. 242, Bouwlanden, grootte resp. 14246 m2 en 13965 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 106, 108 en 109, Weilanden, grootte resp. 11508 m2, 11184 m2 en 25719 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 107, legger nr. 242, Bouwland, grootte 12582 m2, klasse onbebouwd 3; (Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 111, 112 en 113, legger nr. 242, Weilanden, grootte resp. 34667 m2, 19817 m2 en 17947 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 114a, 114b, 115, 116, 117, 118, 119 en 121, legger nr. 242, Weilanden, grootte resp. 4402 m2, 3600 m2, 6975 m2, 47416 m2 19314 m2, 14911 m2, 5094 m2 en 14591 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4, 3, 3/4 (25, 75), 4, 5, 5 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 120, legger nr. 242, Bouwland, grootte 10915 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 129, 130, 133, 134, 135, 139 en 140, legger nr. 242, Weidlanden, grootte resp. 6291 m2, 895 m2, 10921 m2, 7881 m2, 19676 m2, 713 m2 en 2372 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 146, legger nr. 242, Boomgaard, grootte 1049 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 147, legger nr. 242, Huis en Erf, grootte 1214 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 168, 172, 174 en 177, legger, nr. 242, Bouwlanden grootte resp. 12962 m2, 4819 m2, 2014 m2 en 8892 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1, 1 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie A, 1832: J.S. IJ. en consorten, Koopman te HRL, eigenaars van perceel nr. 284, legger nr. 270, Laantje als Weiland, grootte 1290 m2, klasse onbebouwd 3; Arum, Sectie A, 1832: J.S. IJ., Koopman tot HRL, eigenaar van percelen nrs. 302 en 306, legger nr. 269, Tuinen, grootte resp. 550 m2 en 1160 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonsl. dl. ); id. van percelen nrs. 303, 304, 306, 310, 311, 312 en 313, legger nr. 269, Weilanden, grootte resp. 860 m2, 2960 m2, 860 m2, 23380 m2, 24460 m2, 11160 m2 en 10340 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2, 1, 4, 1/2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 316, legger nr. 269, Weiland, grootte 53610 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 332 en 332a, legger nr. 269, Weilanden, grootte resp. 940 m2 en 11400 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 335, 336, 337, 338 en 339, legger nr. 269, grootte resp. 13640 m2, 15880 m2, 18360 m2, 17170 m2 en 30960 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 3, 2 en 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 382 en 384, legger nr. 269, Weilanden, grootte rsp. 9050 m2 en 21390 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); J.S. IJ. eigenaar van perceel nr. 416 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, stalling, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 457 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van percelen nrs. 715 eb 716 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, resp. pakhuis en erf, huis en erf, resp. 210 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 726 en 727 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 280 en 147 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 1894 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, pakhuis, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 110. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 63-70 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. weiland, weiland, huis en erf, huis, plaiziertuin, weiland, bouwland, bouwland, resp. 30860, 22400, 2220, 80, 18030, 15220, 7610 en 25220 m2, klasse onbebouwd ?(67, 33), 3, 1, 1, 1, 2, 1, en 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 103); id. van percelen nrs. 394-396 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. erf, tuin, water als bouwland, resp. 72, 820 en 1050 m2, klasse onbebouwd 1, 2, en 2, belastbaar inkomen bebouwd : alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107/ 108); id. van percelen nrs. 475-481 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. pakhuis en erf, huis, olymolen, huis en erf, weiland, weiland, weiland, resp. 440, 400, 400, 450, 8070, 13060 en 15150 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 1, 1, 2 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 36, 480, 27, nihil, nihil, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 33-35 te Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. weidland, bouwland, bouwland, resp. 7560, 7420 en 19280 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 3, 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 115); id. van perceel nr. 37 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, bouwland, 13220 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 115); id. van percelen nrs. 40-43 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 14040, 13260 en 16680 m2, klasse onbebouwd resp. 2. 3, 3/4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atl. Barrl. dn HRL. 1832, bl. 115); id. van percelen nrs. 67-69 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 3350, 4130 en 7260 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 115); id. van percelen nrs. 72-74 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365. resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 144 90, 6950 en 16000 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3(33, 67), 2, en ?, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 115); id. van perceel nr. 385 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, bouwland, 10840 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120); id. van percelen nrs. 387-391 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 15790, 14890, 2330, 9060 en 16300 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120); id. van percelen nrs. 415 en 416 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, resp. 7520 en 13130 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120); id. van percelen nrs. 418-421 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 1860, 21850, 23790en 10710 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, en 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120)