Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Liekle Jans de Boer geb 1766 Eernewoude, ovl 23 mei 1851 HRL, 1e huwt met Anna Willems van Vals, 2e huwt met Rinske Sjoerds Hoekstra op 14 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, wonende te HRL, huw.get. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer, schipper, neef vd bruid. 1812, id. bij H.D. Zweering en H.J. de Boer broeder vd bruid 1831 huwelijken, id. bij J.A. vd Wijk, (gk), en S.D. deurnat (gk), 1839, id. bij W.F. de Boer en A.A. Riddersteen, neef bruidegom 1812, N.H., loots in 1831, wonende te HRL, kinderen: Jan Lijkles de B., geb 1792 HRL, Willem Lijkles de B., geb 31 jul 1801 HRL, Trijntje Lijkles de B., geb 15 mei 1805 HRL, Trijntje Lijkles, geb 6 nov 1799 HRL, zv Jan Lijkles en Trijntje Hendriks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1805, BS huw 1812, huw 1826, ovl 1830, huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te HRL. 1839, lootscommandeur, wijk E-077; VT1839; L.J. d. B. eigenaar van perceel nr. 222 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. eigenaar van percelen nrs. 250 en 251 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, resp. huis en huis, resp. 36 en 20 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 1273 en 1274 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, resp. huis, huis, resp. 40 en 24 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)