Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Marten Feikes de Boer geb 1776 HRL, ovl 29 dec 1830 HRL, huwt met Roelofje van Dijk op 6 jul 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, ook huwt met Judikje Tjeerds Draaisma, huw.get. bij F. Visser en H. Fransen, bakkersknecht 1819, id. bij D.S. Visser en E.J. vd Linde 1820, zv Feyke Dirks en Baukje Martens, kinderen: Feike, geb 7 nov 1808 HRL, Baukje, geb 19 feb 1806 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1830; gebruiker van wijk G-072, bakkersknegt; medegebruiker Marten Jans wed. ; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van M.F. d. B. en Roelofke Roelofs van Dijk dato 6 jul 1815 op Fol. 50 van het Register. In kenisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL; M. Foekes d. B. eigenaar van perceel nr. 1630 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 95, huis en erf, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)