Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Bonnema geb 1792 HRL, ovl 14 okt 1850 HRL, 1e huwt met Elisabeth Coulbout op 13 jul 1815 HRL, huw.afk. 2 en 9 jul 1815, 2e huwt met Elisabeth Hessels Dris op 13 jun 1839 HRL, trekschipper op Dokkum, Rooms Katholiek, zv Willem Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1815, huw 1839, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-124, wijk G-117; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnem, Trekschipper van HRL Op Dockum, en Trijntje Jans Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon J.W.B. Om Zich in het huwelijk te begeven met Elisabeth Coulbout, dv Petrus Coulbout en Anna Wijngaarden, alle wonende te HRL. HRL den 27 jun 1815; Wij Ondergetekenden Petrus Coulbout mr. Kleermaker, en Anna Wijngaarden, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onse dochter Elisabeth Coulbout mede alhier, Om Zich in het huwelijk te begeven met J.W.B. Schipper van HRL op Dockum, zv Willem Lieuwes Bonnema & Trijntje jans, wonende te HRL. HRL den 21 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorteen twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijks acte van J.B. en Elisabeth Coulbout dato 13 jul 1815 op Fol. 52 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL