Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jelle Jetses Boomsma geb 24 mei 1746 HRL, ovl 5 mei 1818 HRL, huwt met Dieuwke Johannes vd Meulen/vd Molen, kalkleverancier 1799-1810, kinderen: Aagje, geb 1776 HRL, Broer, geb 1783 HRL; BS ovl 1818; 1848 overlijdens, ovl 1849, b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 44:8:0 wegens geleverde garens en lint, kwit. no. 15, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 33:12:0, kwit. no. 19. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-028, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-163; gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, 1814. (GAH204); bezit een jagt 20 voet, belasting: f. 2:3:6, mei 1803. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 123, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:100:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 69:11:0 ter saeke geleverde kleedbaare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 11 (GAH1142); id. f. 21:0:0, 22 may 1806, quit. no. 16 (GAH1138); id. f. 39:5:0 ter Saeke geleverde linnen en Doek, primo jan 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 23:13:0 ter Saeke kleedbaere stoffen, 31 jul 1807, quit. no. 18 (GAH1139); id. f. 6:15:0, 5 jul 1808, quit. no. 20 (GAH1140); id. f. 14:0:0, 9 aug 1809, quit. no. 12 (GAH1141); Ried, Sectie C, 1832: wed. J.J.B., eigenaresse van perceel nr. 161, legger nr. 42, Weidland, grootte 1990 m2, klasse onbebouwd 2:(bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 951, legger nr. 42, Weidland, grootte 10680 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832)