Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Everts Bouwknegt ged 25 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Evert Jans Bouwknegt en Doetje Klases Houtkoper; geb 1767 HRL, ovl 9 jan 1848 HRL, 1e huwt met Neeltje Gerrits, 2e huwt met Sijbrigje IJmes op 11 jun 1797 HRL, commissaris van het Amsterdammer veer in 1833, huw.get. bij J. van Eeken en B.A. Tuinhout, schipper, wonende te HRL. 1811, id. bij D.J. Bakker en G.J. Visser 1815, id. bij G.T. vd Veen en A.J. Reidmaker 1816, id. bij L. Conradi en S.J. Stoef, neef bruid. 1816, kinderen: Jacob, geb 27 jun 1807 HRL, Jacoba Jans B., geb 1802 HRL, Trijntje B., geb 1793 HRL, Doetje B., geb 19 apr 1798 HRL, Sjoukje Jans B., geb 5 sep 1799 HRL, ged 22 sep 1799 HRL; Evert B., geb 8 okt 1803 HRL, zv Evert Jans B, en Doetje Klazes Houtkoper; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1807, bsh 1811 huwelijken1815 huwelijken, huw 1816, ovl 1820, ovl 1827, ovl 1833, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-006, schipper, 1814. (GAH204); J.E.B. ende Neeltje Gerrijts Spitske, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Lautenbach, goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; J.E.B. en Neeltje Gerrits Spitske, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 6 jun 1790 daaraanvolgend; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, oud-schipper, wijk A-151; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, mei18 04. (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:18:0:0 (GAH650); kind: Trijntje Jans Bouwknegt, geb 23 apr 1793, ged 12 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Jans Bouwknegt, geb 19 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder is S. IJemes; Arum, Sectie A, 1832: J.E.B., Schipper te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 283, legger nr. 43, Weiland, grootte 3100 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 333 en 334, legger nr. 43, Weilanden, grootte resp. 10880 m2 en 12700 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); J.E.B. eigenaar van perceel nr. 137 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 121, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 465 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 121, huis en erf, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1734 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 121, huis en erf, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 2065 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 121, huis en erf, 540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)