Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Bonne Hayes Brouwer geb 1773 HRL, ovl 5 mei 1826 HRL, huwt met Jetske Sikkes van Riet op 8 mei 1808 HRL, doet overlijdensaangifte van Reinder Park in 1811, meester schoenmaker, huw.get. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje 1813, id. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer 1815, id. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff 1815, id. bij C. Speelziek en I.F. Hes 1815, zv Haye Jans (B), en Froukje Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1823, ovl 1826; gebruiker van wijk A-146; eigenaar is Simon H. Molenaar, timmerbaas, 1814. (GAH204); B.H.B. en Jetske Sikkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL; B.H.B. Meester Schoenmaker, wonende te HRL is verzogt geworden om een acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Schellingwou en Janke Nieuwhof; B.H.B., Meester Schoenmaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; B.H.B., Meester Schoenmaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Freerks Hes