Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Jans Buisman ged Durck J.B., 16 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Leenderts Buysman en Antje Durcks; geb 2 mrt 1766 HRL, ovl 28 jul 1821 HRL, huwt met Botje Jans Dijkstra op 14 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, met vertoon de attestatie, beurtschipper in 1830, kinderen: Jan Dirks B, geb 1796 HRL, Siebrigje Dirks B, geb 1806 HRL, zv Jan Leenderts B, en Antje Dirks (de Vries); huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ende Botje Jans Dijkstra van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan L. Buisman, onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:10:0 voor kleedbaare waaren, 31 dec 1810, quit. no. 25 (GAH1142); D.B., Koopman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; Ik Ondergetekende D.B., Woonachtig te HRL, Verklare bij deezen te Consenteeren en toetestaan aan Mijnen Zoon Jan Dirks Buisman, kantoorbediende te HRL, Om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Willems ter Sweege, jonge dochter te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 2 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Sevende mrt is Geboren Jan zv D.J.B. en Botje Jans Dijkstra. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 apr 1816