Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Wouter Burgerhof geb 1762 Nymegen, ovl 3 mrt 1840 HRL, 1e huwt met Antje Pieters, 2e huwt met Antje Rekkenburg op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei 1816, strohoedenverkoper, koopt een huis in 1802, huw.get. bij G.P. Steen (gk), en S.C. Vorstenburg, wonende te HRL. 1813, winkelier, claviger der Latijnse scholen in 1840, huw.get. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, claviger, 1839, zv Willem B, (gk), en Berendina Bukers, (gk), kind: Anna Wouters B, geb 1792 HRL; BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, huw 1839, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk F-189; medegebruiker P. Winkelhaak, 1814 (GAH204); eigenaar van wijk G-140, tuin, 1814. (GAH204); W.B., Corporaal in de comp. van lt. collonel van Swanenberg, ende Antje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Floris, deszelfs vader, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; W.B., Corporaal onder de compagnie van Lieutenant Collonel van Swanenburg en Aukje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:60:0:0 (GAH650); kind: Anna Wolters Burgerhof, geb 14 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; W.B., Koopman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van IJda Freerks Hes; W.B. eigenaar van perceel nr. 1311 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 147, huis en erf, 89 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); Extract uit het Doopregister der grote of St. Stephanuskerk, van de nederduitsche Hervormde gemeente binnen de Stad Nymegen, ter Secreatrie derzelver berustende alwaar onder anderen gevonden word, als volgt: 1767, mrt 25, Willem Burgerhoff en Berendina Bukers, Echtelieden: Wouter. Accordeert met voors:Doopregister, voor zo verre het geextraheerde betreft. Nymegen den 16 mrt 1816(Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 3)