Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Jacobs Burggraaf geb 23 mei 1759 HRL, ovl 22 sep 1818 HRL, huwt met Jacoba Jans Hellinga op 29 apr 1813 HRL, ook huwt met Trijntje Klases Bakker, kinderen: Janke Jans B, geb 1791 HRL, Geiske Jans B, geb 1799 HRL, Hitje Jans B, geb 1803 HRL, Willemke Jans B, geb 1796 ... , zv Jacob Jans B, en Janke Alles, metselaarsknecht in 1813, huw.afk. 18 en 25 apr 1813, koopt een huis in 1802; BS huw 1813, ovl 1817, ovl 1818, huw 1823, ovl 1824, huw 1830, ovl 1832, ovl 1845; voogden bet f. 170:2:8 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de inbreng van J.J.B., 19 jul 1774. (GAH1105); id. nog f. 14:10:0, 19 jul 1774. (GAH1105); voogden bet f. 30:0:0 aan dito door J.J.B. bi Gosling Adams verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 80:0:0, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 84:15:0 als metselaarsknegt bij Gosling Adams, 15ju1781. (GAH1112); id. f. 81:15:0, 20 jun 1779. (GAH1110); eigenaar en gebruiker van wijk D-097, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk D-098; gebruiker is Jacob Uldriks Wip, korendrager, 1814. (GAH204); J.J.B. en Trijntje Klaassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Willemke Jans Burggraaf, geb 19 mrt 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Geiske Jans Burggraaf, geb 15 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL