Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Gerrit Abrahams van Danswijk geb 1754 ... , ovl 10 feb 1814 HRL, huwt met IJda Lolkes IJlstra op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, koopt een huis in 1798, ovl in wijk A-064; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1849; wed. G. vD. eigenaar en gebruiker van wijk A-064, winkeliersche, 1814. (GAH204); G. v. D. en IJtje Lolkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; G.A. vD. en Sepkje Rinses, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Abraham Gerrits van Danswijk, geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 192, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 192, 1 mrt 1804; koopt van de erven van Simon Stijl een huis voor f. 262:3:0 op 1 dec 1798; wed. G. v. D. eigenaresse van perceel nr. 370 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 160, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)