Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Adam Caspers Dinhart zie ook: Adam Caspers; ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; als A.K. Tenhart, zv Kasper Tenhart en Antie Johannes; geb 1766 HRL, ovl 6 sep 1837 HRL, huwt met Aaltje Idses de Vries, kinderen: Alida D, geb 28 jun 1803 HRL, Dirk D, geb 9 okt 1802 HRL, sluismansknecht, zv Caspar D, en Antje Johannes Gleistra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1822, huw 1826, ovl 1830, ovl 1837; gebruiker van wijk G-238, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); A.D. ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Binne Alles, goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; A.D. en Aaltje Idses, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 25 daar aanvolgende en bij deese ook een kind gewettigd; hu Grote Kerk ha; ook wel: dennart; zv A.D. en Douwe Kerkhoven beschuldigd van een trog van Claas Rodje op ene brutale wijze in het water te hebben gegooid. Eis: 6 dagen Pekelkuip. Na ootmoedige schuldbekentenis en smeking om genade voor deze keer scherp gecorrigeerd, 22 okt 1804 (GAH50); kind: Alida Adams deinhart, geb 27 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL