Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob/Jacobus Frederiks Dodenhuis/Doodenhuissen ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL, zv Frederik Doodenhuissen en Catharina Alida Burman; ovl voor 1810, huwt met Sophia Willems, kinderen: Jan, geb 2 nov 1808 HRL, Frederica D, geb 24 apr 1805 HRL, Frederik, geb 11 jul 1802 HRL, Janna Maria D, geb 7 jul 1801 HRL, N.H., de weduwe ontvangt in 1810 kamerhuur; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, BS geb 1811; erven J.J. eigenaar van wijk C-045; gebruiker Jelte D. Jager, slager, 1814. (GAH204); J.D. van HRL, ende Jannetje van Dasselaar van Harderwijk, zijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; J.D. van HRL, en Jannetje van desselaar van Harderwijk, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 105, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; (hier vermeld met geslnm: Doorenhuis), op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 7:16:0 (GAH650); meester slager, procureur W. Vettevogel compareert voor J.D., mr. slager alhier, welke op zondag 15 nov aan de straat had laten werken. Boete f. 12:0:0; na excuus en confessie dat zulks door onwetendheid of onbedachtzaamheid was gebeurd, boete f. 6:0:0 boven de kosten, do. 19 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 105, 38 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; gecompareerd ter vergadering J.D., mr. slager alhier, die door de fiscus geciteerd was om 15 goudglds boete cum expensis terzake hij het zv Adam Hartogs, mr. slager alhier, op de borst gestoten en mishandeld had, waarover de beklaagde na confessie en nadat hij de uitspraak hierover zonder form van proces aan de raad had gerenvoyeerd bij moderatie is gecondemneert in de helft van de boete, boven de kosten hierover gevallen, ma. 4 okt 1802 (GAH48); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens kamerverhuur aan een Frans officier, 31 Wintermaand 1810: f. 7:10:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:15:0 voor geleverd smeer, 17 apr 1806, quit. no. 2 (GAH1138); kind: Steven Jakobs Dodenhuis, geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Jacobs Doodenhuisen, geb 16 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder is J. van Dasselaar