Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Wiebes van Dockum geb 1793 HRL, ovl 23 jan 1848 HRL, 1e huwt met Klaaske Wiglenhuisen op 14 nov 1811 HRL, ondertrouw 30 Oct 1811, 1e afk. zondag 3 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 Nov 1811, 2e huwt met Antje Jans Bakels op 18 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 feb HRL. en 25 feb en 4 mrt 1821 Bolsward, 3e huwt met Cornelia Blauw op 23 aug 1827 HRL, huw.afk. 12 en 19 aug 1827 HRL, huw.get. bij J. Zegeling en M. Merkelbach 1814, id. bij F. Visser en H. Fransen 1819, id. bij W.W. van Dokkum en G.W. Agema, broer vd bruidegom, olieslagersknecht 1812, smidsknecht in 1834 en smid in 1848, zv Wiebe Wytses en Fokje Taekes, kind: Fokje Jans vD, geb 1811 HRL; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1819, huw 1821, ovl 1826, huw 1827, ovl 1834, ovl 1846, ovl 1848; gebruiker van wijk G-177, smidsknegt; eigenaar is: Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-243; VT1839; kind: Fokje Jans van Dokkum, geb 3 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL