Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Andele Jans Dreyer ged 21 Febrij 1769 grote Kerk HRL, zv Jan Hansen Dreyer en IJtje Andeles; geb 1770 HRL, ovl 13 sep 1826 HRL, huwt met Baukje Berends Vogelzang op 1 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 nov 1795, huw.get. bij H.J. Dreyer en A.W. Faber, winkelier, broeder bruidegom 1818, id. bij J.B. Smit en S. Gerrits 1812, zeepziedersknecht in 1826, kinderen: Barend Andeles D, geb 1800 HRL, Jan, geb 1798 HRL, zv jan Hansen D, en IJtje Andeles; huw Grote Kerk HRL 1795, bsha181ov, huw 1812, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1846, ovl 1854; gebruiker van wijk G-013, zeepziedersknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden A.J.D. en Baukje Berends Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons ten volle bekend is dat Freerk Jans in leven Wettige man van Grietje Berends en wonende te HRL, aldaar is Overleden in de Maand feb 1795, gevende voor redenen van wetenschap dat wij beiden uit hoofde van familiebetrekkingen bij deszelfs afsterven en begravenis hebben tegenwoordig geweest. HRL den 14 nov 1815