Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Bernardus Heins Drost geb 1787 HRL, ovl 16 apr 1853 HRL, huwt met Minke de Haan op 30 jul 1812 HRL, koopman in 1853, Rooms Katholiek, huw.afk. 19en 26 jul 1812 HRL; voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, winkelbediende, huw.get. bij J.H. Drost en S.W. Krijns, broeder bruidegom 1817, id. bij J. Spoelstra en E. Drost, broeder bruidegom, 1818, id. bij P. Drost en S.P. Cann?, broeder bruidegom, 1819, id. bij J. Spoelstra, en C. Burkels, schoonbroeder bruidegom, 1820, zv Hein(ook Hendrik) D, en Grietje Berends; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; eigenaar is Christoffel Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-050; VT1839; B.H.D. eigenaar van percelen nrs. 1586 en 1587 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 177, resp. huis, huis en erf, resp. 42 en 132 m2, klasse onbbeouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1811 en 1812 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 177, resp. erf, huis en erf, resp. 100 en 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl 54)