Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [165r] Beschrijvinge gedaen door ordre van de presiderende burgemeester Hatsma, ten sterfhuise van Claeske Jans, ter presentie van de diakonen der verenigde Doopsgesinde gemeente, Tierk Feddrix en Gouke Sybrens als presidenten van haar alimenteert wordende. Actum den 22 juli 1698.

Inventaris:  [165r] een spiegeltie
3 pannen met 3 koppen
een klein hangende geel kaske
7 stoelen
een tange met een treeft
een doofpot met een vuir panne
een mantelstok
een vloer veger
twee stoel cussens
een spinwiel
een mangel bord met een stok
een scherm
een stoof
een klein copke

[165v] een klein tafeltie
een dito groote
drie schalen
een suiker pot
een wollen scheer
een kandelaer
drie groote pannen
een kan
zes tafel borden
seven potten
voorts eenig schuttelgoed
een paar gordijnen met een rabath
een drink kanne
een water pot
een bed en puel
twee groene dekens
drie oorcussens
een oud testament
een geele kas daarin bevonden
drie copkes daar op
twee lakens
seven sloopen
een pueldoek
een wietlingh
drie blauwe schorteldoeken
drie hemden
negen soo nues als halsdoeken
drie bonte doeken
tien mutsen

[166r] een swart schort
een dito wollenwerpen schorteldoek
een borstrok
een euvelijf
een omslagh
een paer swarte hosen
een paar muilen
een groen en bont schoorsteen cleed
een corfke met lappen
een vattie met lappen
een dooske met een schellingh
een water emmer.