Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0167r] Op heden den 23. November 1698 heb ik Theodorus Alema, clercq ter secretarie der Stadt Harlingen, beschrijvinge gedaan door ordre van Tieerd Bouwens, praesiderende Burgermeester dezer Stede, ten sterffhuise van Tieerd Tieerdsen, in leven een varende persoon bij der Zee, de welcke heeft nagelaten drie kinderen met namen Tieerd Tieerdsen old 12 jaaren, Rinske Tieerds old 10 jaaren ende Reiner Tieerds old 4 jaar, doch alles ten verzoecke van Tieerd Reiners, ende Jurjen Clasen Fontein als present zijnde, en mede voogden van de Doops gesinde, binnen meer gemelde Stadt, waer zo dan gebesoigneert is soo volgt.

Inventaris:  [0167r] Bedgoed
1 bedtie
3 oorkussens
2 deeckens
1 zeedeecken

Een zeekiste daer in bevonden
6 broecken so wollen als linnen
2 hemden met een stuk
1 Slaapmuts
2 hemdsakties
1 paer schoenen
7 hemdrocken en rockties, waer onder een met silveren knopen
1 dito linnen
1 Bolckevanger [dikke korte pij, o.a. door vissers gedragen; bolk = golf]
13 hoosen
2 kaerten met een zeeboek
2 passers
2 draaplijnen met looden

[0167v] 2 paer wanten
1 oude ruige mutse
1 paer leersen
1 brandewijn fles
2 dooskes
1 linnen bultzak
1 doos met Schoenlappers gereetschap
2 vaties met romleri [=rommelarij]
4 Engelse mutsen

In de voorkamer een groote eecken kiste, daer in bevonden
1 Reis Zak met allerleye lappen
1 hoed
3 lapties nieuw doek
1 paer blauwe hoosen
1 grauw papier met wadden
1 Mansrok
12 hemden
1 rood scharlaecken hemdrok
1 sprinckeld roktie
1 hemd
1 sarjes onderbroek
1 witte hemdrok
1 roodbayen rok
voer uit een roktie
1 paer wanten
1 paer witte hoosen
1 pak swart laeckens kleeren
1 paer swarte hoosen
12 witte dassies
eenige lomleri [=rommelarij]
eenige stuirmans boeken
1 salmbok [=psalmboek] met Silveren haeckties

[0168r] 1 dito met knipperkes
Nog een kiste daer in bevonden
9 Manshemden
6 vrouwen hemden
2 witte tafellaeckens
2 dito schorteldoecken
3 nachthalsdoecken
11 neusdoecken
2 krali-buidels
1 dito fluwelen
1 speld kussentie
1 klein Kistie

Silvergoed
1 haak met 3 kettings en een koocker daerin 2 silverhoofdmessen
1 oorijser
1 riem met silveren ringen daer aan
3 eyerlepelties
eenige kleine knoopkes
1 benen signet
41 kleine stuckties silveren geld
1 brandewijn kroeske
1 silveren stoeltie
1 dito kopke
1 dito boecktien
2 vingerhoeden
2 reedties
39 sestehalven
3 stucken groot onbekent geld
1 Rijxdaalder met
2 halve