Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0173r] Beschrijvinge van goederen gedaen ten sterffhuise van Claeske Pieters Groen, in leven laest huisvrouwe van Nanne Rienx sleeffmaker op Rapenburgh en sulx op versoek van de Diaconen der Mennonyte gemeente van de blauwe schuur als alimentators van Pieter Jansen voornoemtde Claeske voorkindt bij haar eerste wijlen man Jan Jacobs in egte getogen alles ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Tjaard Bouwens cum secretaris Idsinga geadjungeert op aengeven van voornoemtde Nanne Rienx, actum den 18 juni 1700.

Inventaris:  [0173r] Een kast en drie koppen daar op, met een spreed daar om
een paar gardijnen ende een rabat
twee bedden ende peulen
eenige oorkussens
een tafel
ses stoelen noch twee
een gele kast
drie stoelkussens, noch een
vier dekens

[0173v] een schort en paar mouwen
eenige oude kledinghe
een spiegel
een mangelbord ende stok
een tange ende hangijser
een stooff
een rooster ende haak
twee tobben
een emmer
twee silver hegtjes ende 2 silver knopen
2 tinnen koppen
2 tinnen kroeskes
1 tinnen mostertpot
6 pannen
3 koppen noch een
noch een schutteltie
1 silver oorijser ende silver ringh
eenige tinnen lepels
2 stoffers ende een vloerveger
2 gladde mangelstocken
1 kinder kastje
een rabat
2 schilderborties
1 swart schort
eenig zijdgoed
1 wollen werpen schort
1 blauwe rok
1 blauwe rok tot Feddrik Slaghters weduwe
1 rood dito aldaar
1 paar greinen ende een paar caleminken mouwen
1 rood onderst
1 borstrok ende overlijf
1 paar half mouwen
1 groen schoorsteenscleed
1 paar hoosen ende borstlap

[0174r] een nieuw rood ruft
1 groen schoorsteenscleed
8 vrouwen hemden
2 wijtlingen noch een
2 lakens
1 peuldoek ende 11 slopen, noch een machai tot een overlijff
2 witte borstrocken
3 witte schooteldoecken
13 kinder doecken
13 neusdoecken
11 ondermutsen noch vier
2 schorteldoecken van kortlingh ?
2 blauwe schorteldoecken
eenig hoofdsgoed en ander klein goed
een laad daar in eenige mutsen, ondersten, kroplappen
eenige moeije bonte doecken.