Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0174v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen op ordre van de Heer praesiderende burgemeester S.S. Hilma en ten versoeke van de coopluiden Ewert Claesen Oosterbaan ende Jakle Jans, als diaconen van de Mennonyte Gemeente, de Blauwe Schuir genaemt, en ten sterfhuise van wijlen Janke Heeres, nagelaten weduwe van wijlen Ruird Heremyt. Actum den 26 septembris 1701.

Inventaris:  [0174v] Linnen en wollen
in de kast bevonden en op de bleek
5 witte schorteldoecken
5 laakens
6 vrouwen hembden
6 sloopen
5 kindere meiske hemden
2 witte doecken
1 wit serwet
3 jongens hembden
1 dit hemd
2 wijttelingen
een bondel met eenig klein goed

[0175r] 3 blauwe schorteldoecken
een overlijff
1 swart schort
1 dito schorteldoek
1 coleurd schort
3 paar kraegen en mouwen
1 roode rock
1 dito blauw sayen
1 blauwe daegsrok
1 dito roode
2 oude schorten
1 paar oude kraegen en mouwen
1 blauwe schorteldoeck
oud laekens broeck
1 doos met wat kleingoed als ondersten etc
2 paar handschoenen met een sijden lap
1 rood kinder rockie met een grau schortie
eenige oude lappen so linnen als wollen
1 jongens rock
2 witte deekens
1 dito groene
3 oorkussens
nog een
1 bed en twee peulen

[0175v] 6 stoelkussens
2 paar gordijnen met 2 rabatten
een eeken kast
1 streng roode bloed koraelies
1 oud vuirbecken
1 oude ijseren pot
1 tinnen canne met een croeske
4 schilderborden
1 mangelbord met de stock
1 stoffer
7 pannen op de schoorteenmantel soo klein als groot
1 bierglas met een roomer
3 koppen op de kast
1 spiegel
4 klapmutskes aen de muir
1 hangijser met een tange
2 stoowen
1 lantaarn
6 stoelen
1 vloerfeger
1 wit schoorsteen kleed
1 emmer met een buttertijne
een vuir scherm
6 tinnen lepels
1 dito puipkanne

[0176r] 6 bonte pannen
eenig stenen schuttelgoed
1 mesken blakerke
1 wasch tobbe
1 mesken kandelaar sonder standaar
1 taefel
2 kleine tobbes
1 oude wijge
een testament in quarto
1 paar muilen
1 groene kaes
1 paar karmosijnen hoosen
1 roode borst rock
1 dito onderst
1 kindere korff