Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0185r] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen op ordre van d'Heer praesiderende burgemeester J.A. Wijnalda ten sterfhuise van Geytie Douwes, nagelaten weduwe van wijlen Sybren Clasen Jonas, en ten versoeke van Tjerk Feddrix ende Frans Jetses Roorda als praesiderende diaconen van de Doopsgesinde Gemeente binnen Harlingen. Actum den 22 novembris 1701.

Inventaris:  [0185r] 1 bed met een peul
3 oorkussens
1 Spaens en een groene deeken
4 stoelkussens
1 paar gordijnen met een rabat
1 groen en 1 bond schoorsteenkleed
5 schuttelties op de schoorsteen
1 ijseren pot en 1 koek panne
1 spiegel
2 tafels
1 scherm
1 tange
12 st ketel
nog 2 grote
2 dito
6 kleine ketels met treeften en deksels

[0185v] 1 mormerde kast daerin bevonden
5 vrouwen hemden
4 laekens
2 katoenen wijtlingen
3 slopen nog 4 slopen
10 Duitse mutsen
5 neusdoecken
1 oud hembd
4 blauwe schorteldoecken
1 rode rock
1 dito blauwe
1 swart schort
1 wollen werpen schort
2 paar en mouwen
1 swarte schorteldoek
2 daags rocken
1 linnen schort
3 kopkes op de kast
5 stoelen
eenig stenen schotelgoed
1 mesken blakerke
2 stoven
1 partitie turf
1 asschop
1 haspel
1 mangel bord met stok
1 dweil en 1 wateremmer
1 tobbe