Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0200r] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen ten sterffhuise van wijlen Aukjen Annes, weduwe wijlen Claes Saskers in leven zeevarend persoon binnen Harlingen, op ordre van de praesiderende burgemeester T. Fopma en ten versoeke van Jan Haijes als presiderende diacon van de Mennonytte Gemeente alhier ter stede, den 29e october 1704.

Inventaris:  [0200r] Linnen
16 hembden
8 slaaplakens, nog een dito
4 wijtlingen
14 slopen
2 peuldoeken
2 witte borstrocken
2 witte schorteldoeken
1 blauwe dopjes schorteldoek
8 blauwe schorteldoeken
10 witte neusdoeken
2 bonte schoorsteenkleden
1 dito groen
9 bonte neusdoeken
10 Duitse mutsen, nog een
6 ondersten
1 nagthalsdoek

[0200v] Wollen
1 swart schort
1 dito
1 rode rok
1 blauwe rok
1 swart schoteldoek
1 paar swarte mouwen
1 rode borstrok
1 blauwe rok
1 paar swarte handschoenen
1 paar dito karmosijnen
1 paar saijen mouwen
1 wollen werpen schort
1 swarte kap
1 koker daarop 2 silver hegten mesjes
1 rode rok met nog twee rode borstrocken

Bedgoed
1 bed met een peul
4 oorkussens
1 paar gordijnen met een rabat
1 groene met een Spaans deeken
3 stoelkussens
een kast
1 tafel
3 stoelen
1 spinwiel
1 spiegel

[0201r] 5 porcheleinen pantjes soo groot als klein
1 koekpantje
1 tange
1 treeft
1 Delfse kom met negen bonte pantjes
1 kantje met een tinnen lidt
3 tinnen lepels
1 blicken tragter
3 boeken
1 kleerbesem
2 schilderbordtjes
eenig potgoed
1 zijde haspel
1 meelvatje
1 witte kanne met een tinnen lidt
2 doosen
6 soetemelx kasen
1 dito groene
1 houten broodbak
1 stuk Leise kaas
1 dito soetemelx
3 korfkes
1 haspel
1 paar muilen