Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1680-01-29214247rBeytsche Gatses aangeverBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rwijlenRiemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rHeert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rTettie Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rBeytsche Gatses aangeverBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rSjerck Annes blekerBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rDieucke Jans gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rDieucke Clases gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1667-06-0120928rWillem Ariens bakkerinventarisantBildtpoort (gebied)
inventaris1670-05-09210303rDoede Sydtses inventarisantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rwijlenJeltie Tjeerdts Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rGosse Jansen requirantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rTeecke Sytses requirantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rImck Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rAuckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rSinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rWelmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rMary Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rSytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris1723-05-21220344vLeendert Leenderts stuurman en koemelkerinventarisantBildtstraat 19
inventaris1723-05-21220344vwijlenAntie Jans Bildtstraat 19
inventaris1723-05-21220344vLeendert Leenderts aangeverBildtstraat 19
inventaris1723-05-21220344vGerrit Leenderts aangeverBildtstraat 19
inventaris1723-05-21220344vBerber Leenderts Bildtstraat 19
inventaris1723-05-21220344vMarijke Leenderts Bildtstraat 19
inventaris1723-05-21220344vHuigo Leenderts Bildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rJan Sipkes mr. chirurgijnBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rLijsbeth Aukes Bildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rdr.Sibrando BechiusBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rNeeltie Heeres Bildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rgemeensmanSweer Thomas Bildtstraat 19
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs inventarisantBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rwijlenLieuwe* Reiners* Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs inventarisantBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rHendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rHendrick Hobbes inventarisantBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rwijlenBauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rHendrick Hobbes inventarisantBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rWelmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris1674-05-14212215rgemeensmanSaecke Romckes GaasmaBrouwersstraat 1b
inventaris1674-05-14212215roud burgerhopmanClaes FalckenBrouwersstraat 1b
inventaris1674-05-14212215rGabbe Arjens KuyckinventarisantBrouwersstraat 1b
inventaris1659-05-02203270rJacob Pybes mr. stadstimmermanrequireerde en aangeverBrouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rwijlenDieucke Meinses Brouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rJacob Pybes mr. stadstimmermanrequireerde en aangeverBrouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rWypcke Annes Brouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rMevis Pybes requirantBrouwersstraat 7
inventaris1660-09-04204296rSipcke Hendricx mr. metselaarinventarisantBrouwersstraat 11
inventaris1660-09-04204296rPyttie Reyners Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rJetse IJsbrands mr. scheepstimmermaninventarisantBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rTettie Pyters aangeverBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rJochum Jansen kapiteinBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rGeertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rNeeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rIJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1669-09-12210217rNeeltie Reyners inventarisantBrouwersstraat 14
inventaris1669-09-12210217rHobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris1669-09-12210217rwijlenClaes Claesen bakkerBrouwersstraat 14
inventaris1670-10-292111rTrijntie Jacobs inventarisantBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rwijlenJan MullentieBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rJan Arents mr. kuiperBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rAtse Dirx portier [staat: poorter]Brouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rDirck Bouwens Brouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rAntie Jans MullentieBrouwersstraat 19achter
inventaris1659-11-21203470rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rwijlenMaycke Andris Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rClaes Jurien Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rAeltie Cornelis requirant en aangeverBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rwijlenSiouckien IJsbrandts Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rBauckien Cornelis requirantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rClaeske Jans requirant en aangeverBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-21203470rPytter Joris Pyphronrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rClaeske Jans requirant en aangeverBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rPytter Joris Pyphronrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rClaes Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rAeltien [staat: Ittie] Cornelis requirant en aangeverBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rwijlenMaycke Andries Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rBauckien Cornelis requirantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rSiouckien Isbrandts Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25