Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1673-04-11211349rJelle Herckes schipper op LeeuwardeninventarisantFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTjeerd Herckes Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rYve Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rHarmen Pyters brouwerFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rClaes Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTrijntie Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rHylck Tjeerdts aangeverFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgerhopmanD. CorneliiFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rwijlenRinsch Herckes Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgervaandrigGoytjen Zytses CroonFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTjerck Meynerts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rwijlenHendrick Herckes Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgerhopmanTheotardus LantinghnotarisFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Hendricks Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rBruin Hendrix Franekereind 6
inventaris1684-06-1321783rPyttertie Jans inventarisantFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rSiedts Pytters apothekeraangeverFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rPyttertie Jans inventarisantFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rwijlen burgemeester HardenburghFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rPhilippus Lucas Franekereind 8
inventaris1684-06-1321783rJan Gerryts HardenborgFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rTjerck Feddrix koopmanFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rAntie Gerryts HardenburgFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rCornelis Willems wijdschipperFranekereind 8
inventaris1691-01-08218362rAeghjen Claesses inventarisantFranekereind 10
inventaris1691-01-08218362rwijlenLaes Pytters Franekereind 10
inventaris1691-01-08218362rGrytie Laeses aangeverFranekereind 10
inventaris1691-01-08218362rBente Geerdts BoncqFranekereind 10
inventaris1691-01-08218362rMayke Laeses Franekereind 10
inventaris1669-12-1021070rMaycke Claeses inventarisantFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rwijlenPytter Jacobsde AdamFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rClaes Claesen BilkertFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rAttie Pyttersde AdamaangeverFranekereind 14
inventaris1658-04-23203276rTieetske Ulbes requireerde en aangeverFranekereind 16
inventaris1658-04-23203276rwijlenCornelis Wijnerts Franekereind 16
inventaris1658-04-23203276rTieetske Ulbes requireerde en aangeverFranekereind 16
inventaris1658-04-23203276rburgervaandrigJacob Jansen HaselaerFranekereind 16
inventaris1658-04-23203276rJelmer Olpherts requirantFranekereind 16
inventaris1656-11-17201122rwijlenFeycke Everts moutmakerinventarisantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rwijlenNeeltie Claeses inventarisantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rClaes Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rReinu Gosses requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rPyttie Feyckes requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rSytse Everts requirantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rSiouck Feyckes requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rIeme Heeres tingieterrequirantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rJacob Yisbrants requirant q.q.Franekereind 23
inventaris1656-11-17201122rEvert Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rRobijn Egberts requirant q.q.Franekereind 23
inventaris1656-11-17201122rHaringh Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1656-11-17201122rPyter Andries bakkerrequirant q.q.Franekereind 23
inventaris1656-11-17201122rSymen Feyckes requirantFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rAntie Rijx inventarisantFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rwijlenAucke Jacobs metselaarFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rPytter Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rJan Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rGerben Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rCiprianus NicolainotarisFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rPyttie Piers Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rAntie Emmerix Franekereind 23
inventaris1699-06-26219118rGrietie Jansen inventarisantFranekereind 28
inventaris1699-06-26219118rwijlenPieter Seerps mr. timmermanFranekereind 28
inventaris1699-06-26219118rSeerp Pieters Franekereind 28
inventaris1699-06-26219118rTrijntie Pieters aangeverFranekereind 28
inventaris1699-06-26219118rJan Pieters Franekereind 28
inventaris1699-06-26219118rburgervaandrigMinne Jansen Franekereind 28
inventaris1699-06-26219118rSybe Pieters Franekereind 28
inventaris1673-03-27211398rAeltje Hendrix inventarisantFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rwijlenBoele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGoucke Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHaaske Thomas aangeverFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGerryt Gouckes koopmanFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rFedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHendrick Sytses Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rwijlenAefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris1659-07-25203370rWybe Jacobs timmermaninventarisantFranekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vIttie Ypes inventarisantFranekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vWybe Jacobs requireerde en aangeverFranekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vHarmen Synes equipagemeester Admiraliteitrequirant q.q.Franekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vHylke Joannis Hanekuyckkoopmanrequirant q.q.Franekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vwijlenIttie Ypes inventarisantFranekereind 30oost
inventaris1686-12-20218279rSicke Coerts mr. bakkerinventarisantFranekereind 32
inventaris1686-12-20218279rwijlenHiske Ruyrdts Franekereind 32
inventaris1686-12-20218279rHilbrandt Ruyrdts RiewallFranekereind 32
inventaris1686-12-20218279rRuyrdt Sickes Franekereind 32
inventaris1686-12-20218279rDieucke Claesses gezworen uitdraagsteraangeverFranekereind 32
inventaris1686-12-20218279rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsteraangeverFranekereind 32
inventaris1684-04-1721839rReinouke Thijssen inventarisantFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rwijlenWytso Beymakapitein AdmiraliteitFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rvroedsmanJacob Gerbens SprottingaFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rTyttje Wytses BeymaaangeverFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rJoannes Wytses BeymaFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rBettje Wytses BeymaFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rAntje Wytses BeymaFranekereind 40