Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1680-01-27214346rRintie Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rGrietie Gerryts Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rwijlenAllert Claesses Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rJurjen FonteynHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rSymen Allerts Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rClaes Minnes mr. blokmakerHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rTrijntie Pytters Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rJan Pytters OldaensHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rTheunis Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346roud burgemeesterTaco Wybrandts JellemaHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rReinouke Claeses aangeverHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rAucke Sybes BontekoeHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rCornelis Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rMinne Claessen Havenplein 14
inventaris1667-01-17207335rMarike Sibrens inventarisantHavenplein 18oost
inventaris1667-01-17207335rTrijntie Sipkes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1667-01-17207335rJeltie Wybbes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1690-08-2721930rKeimpe Arjens huistimmermaninventarisantHeiligeweg 3
inventaris1690-08-2721930rArjen Keimpes aangeverHeiligeweg 3
inventaris1690-08-2721930rHoyte Keimpes Heiligeweg 3
inventaris1690-08-2721930rAntie Keimpes Heiligeweg 3
inventaris1690-08-2721930rJan Keimpes Heiligeweg 3
inventaris1690-08-2721930rClaes Keimpes Heiligeweg 3
inventaris1690-08-2721930rSijke Keimpes Heiligeweg 3
inventaris1661-04-01204331rSioerd Tiepckes inventarisantHeiligeweg 6
inventaris1661-04-01204331rAmerinske Aswerus Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vAeltie Freddricx inventarisantHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vSioerdt Tiepckes Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vgemeensmanHendrick Coenraadts requirantHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vJan Willems doodgraverrequirantHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vJan Elbrigs Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vwijlenAeltie Feddricx inventarisantHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vwijlenHelbrich Jans Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vSioerdt Tiepckes aangeverHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vJancke Pytters aangeverHeiligeweg 6
inventaris1684-03-2521836rRienck Ruyrdts inventarisantHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836roud burgemeesterJan Symens BijlaenHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rRuyrdt Jochums Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rJudith Jochums Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rBeytske Jacobs aangeverHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rwijlenJochum Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rCornelis Jansen Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rJan Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rNanneke Joannis Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rwijlenJoannis Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1690-02-06218344rSjoerdt Feyckes trekschipper op DokkuminventarisantHeiligeweg 13
inventaris1690-02-06218344rWybe Wybes PanningaHeiligeweg 13
inventaris1690-02-06218344rBaucke Fockes Heiligeweg 13
inventaris1690-02-06218344rYede Sjoerds Heiligeweg 13
inventaris1690-02-06218344rFettie Meynerts dienstmaagdaangeverHeiligeweg 13
inventaris1682-03-07216423rMartien Jackles inventarisantHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rwijlenFecke Aesges trekschipper op DokkumHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rJan Joris leerverkoper [staat: leerman]Heiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rburgervaandrigArjen Arjens AltenaHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rReinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rLijsbeth Jackles aangeverHeiligeweg 17
inventaris1665-05-17206334rGijsbart Lambarts SwermsgrootveerschipperinventarisantHeiligeweg 20
inventaris1665-05-17206334rAntie Lieuwes inventarisantHeiligeweg 20
inventaris1665-05-17206334rsr.Jacob Dircks koopmanrequirantHeiligeweg 20
inventaris1680-01-05214169rPytter Jacobs mr. huistimmermaninventarisantHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rN. N. Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Jacobs mr. timmermanaangeverHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rwijlenTrijntie Gatses Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rSymen Jansen dekenkramerHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Gatses Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rde drie nagelaten kinderen uit (1) Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Jacobs mr. timmermanaangeverHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rAecht Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rYde Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rFedde Tjeerdts koopmanHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rJacob Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rSymen Jansen dekenkramerHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rJan Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rPytter Jacobs mr. huistimmermaninventarisantHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rAecht Pytters aangeverHeiligeweg 21
inventaris1667-01-29208132rArien Watses bakkerinventarisantHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rwijlenBerber Tuenes Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rJeppe Dirx requirantHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rBerber Ariens Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rArien Watses bakkerinventarisantHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rMaartien Abes Heiligeweg 24
inventaris1666-07-13207157rHendrick Hendricks koolkoperinventarisantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rJeltie Wytses requireerde en aangeverHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symes requirantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rGertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rSymen Maurus requirantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rJan Dircksenvan BuitenrequirantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rDirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symens requirantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rFrouck Outgers Heiligeweg 46
inventaris1670-01-11210100rReynouw Gosses inventarisantHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rClaes Feyckes gortmakerHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rYde Jacobs aangeverHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rBauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris1659-07-29203373rWibren Jansen Huismanrequirant q.q.Heiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rMeinte Douues requirant q.q.Heiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rhet nagelaten weeskind van wijlenSymen Wybrandts inventarisantHeiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rwijlenGrietie Douues Heiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rTettie Iedes aangeverHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rJacob Rogiers HaspelmanscheepstimmermaninventarisantHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rAntie Haebels Heiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rAebe Jeltes Heiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rHaye Jacobs wijdschipperHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rRogier Jacobs haspelmanHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rNeeltje Rogiers aangeverHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rHaye Jacobs Heiligeweg 58
inventaris1679-01-2921440rGrietie Pytters inventarisantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenSipke Jans Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rFrouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rJan Sipkes grootschipperaangeverHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rHaringh Feykes requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Sipkes requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenHendrick Hiddes requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenAntje Sipkes requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTaeke Sytses mr. grofsmidrequirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rMaertie Hendrix requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Hendrix requirantHeiligeweg 68
inventaris1685-03-03217155rNeeltie Cornelis inventarisantHerenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03217155rwijlenJan Lasen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03217155rLaes Jansen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03217155rAeffke Ewerts aangeverHerenknechtenkamerstraat 1
inventaris1656-00-00201179rwijlenSaecke Jochums schuitvaarderinventarisantHerenwaltje 17
inventaris1656-00-00201179rwijlenBeerntie Beerns Herenwaltje 17
inventaris1662-04-24205215rwijlenTyetske Cornelis inventarisantHofstraat
inventaris1662-04-24205215rHein Claasen Hofstraat
inventaris1662-04-24205215rSicke Clasen requirant q.q.Hofstraat
inventaris1662-04-24205215rPier Clasen requirant q.q.Hofstraat
inventaris1662-04-24205215rde twee kinderen van wijlenTyetske Cornelis requirantHofstraat
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rwijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rSymen Aenes Hofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rJacob Sydses requirantHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rhet nagelaten weeskind van wijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenMaicke Michiels Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rJoost Michiels kapiteinrequirantHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rJancke Simons Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rhet nagelaten kind van wijlenSiouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSalvus Sydses Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rde twee kinderen van wijlenSiouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rYfk Joannis aangeverHofstraat 1
inventaris1667-01-29207392rwijlenHendrick Jansen Hingeveltmr. bakkerinventarisantHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rwijlenLijsbet Dircks inventarisantHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rRintie Douwes wijdschipperrequirantHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rAaltie Hendrix HingeveltaangeverHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rJackle Pybes SinnemarequirantHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rMaartie Hendrix Hofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rTrijntie Hendrix HingeveltrequirantHofstraat 16
inventaris1674-05-08212197rBelitie IJsbrands CoddeinventarisantHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rwijlenIsaeck CoddeHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rRemrichien Isaecks CoddeaangeverHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rdr.Barnhardus SwaluweHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rJan Isbrands CoddeHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rSymon Isaecks CoddeHofstraat 27
inventaris1667-04-05208156rTiebbe Ipes inventarisantHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rLijsbeth Jans aangeverHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rHincke Tiebbes requirantHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rHendrick Hendricks glasmakerrequirantHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rIpe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rRippert Jacobs ForsenburghrequirantHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rJan Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1667-03-21208118rJan Eelkes CrollinnenweverHofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rHein Jansen CrolrequirantHofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rHarmen Jansen Hofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rTrijntie Jans Hofstraat 41
inventaris1663-01-3120615rDirk Tiepkes inventarisantHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rYde Dirx AlmarequirantHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rGatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rT. TheodorinotarisHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rMarike Arrjens requirantHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rTiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rwijlenBeert Tiepkes erflaterHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rAeltie Wygers aangeverHofstraat 47west
inventaris1671-04-0821144rKeympe Jacobs visjagerinventarisantHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rGrietie Arriens aangeverHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rwijlenHaye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rAntie Hayes aangeverHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rHarmen Pytters brouwerHondenstraat 6
inventaris1666-07-06207138rYge Stoffels grootschipperinventarisantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rPytter Iges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHeere Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rWybe Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAndries Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHidde Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rJacob Hansen tabakspijpmakerrequirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenTiesck Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138r[wijlen]Bokke Joostes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rburgemeesterWytse Michiels requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rTuenes Bokkes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rSytske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rJetske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138r[wijlen]Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAate Aates Hondenstraat 8
inventaris1703-04-26219211vburgervaandrigAlbert Pytters Hultscampmr. zadelmakerinventarisantHoogstraat 1
inventaris1703-04-26219211vPytter Jansen Hultscampmr. zadelmakerHoogstraat 1
inventaris1703-04-26219211vhet dochtertje vanAlbert Pytters HultscampHoogstraat 1
inventaris1680-11-26214426rTetske Minnes inventarisantHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rwijlenDuco Pieters GalamaHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rFedde Tieerdts Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rAyse Arjens Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rSickien Doeckes aangeverHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rSioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rPyter Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rAeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rTrijntie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rJeltie Foppes Hoogstraat 1achter
inventaris1656-10-17201167rwijlenEvert Jansen inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenGrietie Gosses inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rgemeensmanJochum Dircx requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rTrintie Everts requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rJan Jansen SchonebeeckrequirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rElske Aarnts requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenGeertie Aarnts inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rEvert Jansen inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rHendrick Coenraets requirant q.q.Hoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rEpaeus Kiestrarequirant q.q.Hoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rJan Sybrens requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rSybren Sybrens requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenSibren Jansen moutmakererflaterHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenPitter Baukes erflaterHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rReintien Romkes requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rAefke Sibrens requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenTrintie Sybrens erflaterHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rMeynte Gosses requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rHendrick Gosses requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rTeuntie Gosses requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rYtie Gosses requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenGrietie Gosses inventarisantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rMinne Heres smalschipperrequirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rYtie Doedes requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rwijlenLuitien Doedes requirantHoogstraat 2
inventaris1656-10-17201167rRixt Harmens aangeverHoogstraat 2
inventaris1659-01-18203263rMayke Stoffels requireerde en aangeverHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rwijlenIsbrant Isbrandts Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rMayke Stoffels requireerde en aangeverHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rGabbe Arriens Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rJacob IJsbrands requirantHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rGeertje IJsbrands Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rAleff Oenses Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rAntje IJsbrands Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rIJsbrand Ulbes kapiteinHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rLijsbeth IJsbrands Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rCornelis MiddachtengerechtsbodeHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rCornelis Jobs mr. timmermaninventarisantHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400roud burgemeesterTaeke Wybrants JellemaHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rGrietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rTrijntie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rNeeltie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1666-11-13207216rwijlenGerrit Cornelis inventarisantHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rwijlenTrijntie Douwes inventarisantHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rTomas Wybes Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rClaes Huiberts Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) GemeenteHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rDirck Douwes herbergierHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rBottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rSibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rTrijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJancke Goitiens Hoogstraat 6
inventaris1709-04-30220211rRienk Willems koopmaninventarisantHoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rRixtie Tiepkes aangeverHoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rFokeltie Rienx Hoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rJan Romkes HornstraHoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rStoffel Middagtenschout bij nachtHoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rWillem MiddagtenHoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rwijlenGrietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rJacob Romkes BraamHoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rGeeske Willems Hoogstraat 7
inventaris1709-04-30220211rwijlenWillem Rienx Hoogstraat 7
inventaris1675-02-04212265rMichiel Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rAttje Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rNeeltie Michiels inventarisantHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rwijlenJelle Cornelis Vetzensrentmeester van HarlingenHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rJan Wybrands kleermakerHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rHessel Wytses Wassenaeroud rentmeester van HarlingenHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rAntie Jelles aangeverHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rLiefke Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rSjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris1681-08-11216248roud burgerhopmanClaes Jansen Valckenburghmr. brouwerinventarisantHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rGrietie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rTjerk Feddrix Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rFreerck Jacobs Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rJan Claesen Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rHessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rDoedtie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rGrietie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes AmelanderschipperinventarisantHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rMartien Bentes aangeverHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rJeltie Syttes aangeverHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rCornelis Claeses AmelanderHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rJan Gerrits gortmakeraangeverHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rTeuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes AmelanderschipperinventarisantHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rwijlenMartien Willems Hoogstraat 31
inventaris1670-03-31210210rRodmer Jarichs inventarisantHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rSjouck IJsbrants aangeverHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPytter Ewerts Hoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rLijsbeth Rodmers requirantHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPyttie Rodmers requirantHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPytter Jelles wieldraaierHoogstraat 34