Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1679-05-14213404rHeyn Oenes ZeemansmalschipperinventarisantScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rYnse Jeltes requirant q.q.Scheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rOene Heynes requirantScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rTrijntie Heyns requirant en aangeverScheerstraat 5
inventaris1686-10-07217241rHaentie Douwes Scheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rBaucke Bauckes Scheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rHincke Taekes aangeverScheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rLioedtske Feyckes inventarisantScheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rwijlenTake Douwes Scheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241roud burgemeesterTjeerd Bouwens Scheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rPytter Lamberts Scheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rLioedtske Feyckes inventarisantScheerstraat 12
inventaris1686-10-07217241rwijlen vroedsmanLammert Pytters IJckamamr. smidScheerstraat 12
inventaris1664-12-19206274rwijlenSybbeltie Piers inventarisantScheffersplein 25
inventaris1664-12-19206274rLeucke Martens requireerde en aangeverScheffersplein 25
inventaris1664-12-19206274rJaan Feddes requirant q.q.Scheffersplein 25
inventaris1664-12-19206274rFedde Jelles requirantScheffersplein 25
inventaris1679-01-07214198rGeeske Feddes inventarisantSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rPytter Sybes inventarisantSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenSymen Jacobs DonckerSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rGeert Pytters aangeverSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rFedde Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rSybe Feddes requireerdeSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rAntie Clases aangeverSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rYedske Oedses aangeverSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJacob Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rwijlenAntie Pytters Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenTrijntie Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenClaes Jansen scheepstimmermanSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJoannes HannemaSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rPytter Witses requireerdeSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rSjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rWitse Pytters Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rLenert Pyters GraeffSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rwijlenAntie Pytters Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rHendrick Pieters DonckerSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rPouwels Jansen requireerdeSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJan Clases Schoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rYtie Pieters Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rGeertie Clases Schoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rwijlenJan Pouwels Schoolsteeg
inventaris1666-10-16207203rTied Doedes inventarisantSchritsen
inventaris1666-10-16207203rwijlenPytter Johannes Schritsen
inventaris1666-10-16207203rWillem Dircks requirantSchritsen
inventaris1666-10-16207203rDoede Doedes Schritsen
inventaris1662-02-1320573rJancke Sents inventarisantSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rRein Pitersde HaanaangeverSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rJan Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rAeltie Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rLisbet Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rRein Pytersde HaeninventarisantSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rgezworen gemeensmanDirck Sibrans Longerhourequirant q.q.Schritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rvroedsmanTierck Hiddes requirant q.q.Schritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rAeltie Reins requirant en aangeverSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rLijsbet Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1679-07-1621477rDirck Jansen Roordamr. zilversmidinventarisantSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477r Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJan Dirxen Roordamr. zilversmidSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rTheotardus LantinghnotarisSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJosyntie OverhagenSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rwijlenChristoffel RoordagoudsmidSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJoannes Tarquinii Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rwijlen vroedsmanTarquinii Theodori RoordaSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rBottie Dirx Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rNeeltie Sirx aangeverSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rvroedsmanSybrandt PauwaangeverSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rTyttie Dirx Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rFreerk MockmaSchritsen 2
inventaris1673-06-16211363rPytter Pytters AckerslootSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rWybe Wybes Schritsen 5
inventaris1673-06-16211363rde drie nagelaten kinderen vanSjoerdt Feyckes schipper op DokkumSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rwijlenAefke Iskes Schritsen 5
inventaris1673-06-16211363rSjoerdt Feyckes schipper op DokkumSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rLeentie Ides Schritsen 5
inventaris1672-12-12211378rTjeerd Tjeerdsen grootwijdschipperinventarisantSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rwijlenYdtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rSjoerd Tjeerdts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rHendrick Hendrix Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rUift Folkerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rTjeerd Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rFolkert Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rPoppe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rIpe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1697-01-13219109rAntie Jans IsenbeekinventarisantSchritsen 19
inventaris1697-01-13219109rClaes Jansen IsenbeekaangeverSchritsen 19
inventaris1697-01-13219109rJancke Broers Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rJilles Jansen Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rImmetie Clases Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rJan Jansen IsenbeekSchritsen 19
inventaris1697-01-13219109rTrijntie Dirx Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rJacob Auckes metselaarSchritsen 19
inventaris1697-01-13219109rJurrien Clases Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rClaes Dirx Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rJan Dirx Schritsen 19
inventaris1697-01-13219109rAntie Dirx Schritsen 19
inventaris1678-08-26213172roud burgemeester en vroedsmanPytter Claessen inventarisantSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rvroedsmanJan Wybrants Schritsen 21
inventaris1678-08-26213172rMenelaus HillebrantsrentmeesterSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rVitus RingersSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rAeltie Jans aangeverSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rJanis Hendrix zakkendragerSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rPytter Claessen MeetieaangeverSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rwijlenAntie Douwes inventarisantSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rGryttie Pytters Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rTrijntie Pytters Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rBauckjen Pytters Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rDouwe Pytters Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rStijntie Pytters Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rClaes Pytters Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rJan Pytters chercherSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rTrijntie Pyers Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rPytter Claessen MeetieaangeverSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rTrijntie Watses Schritsen 21
inventaris1687-01-26217256rDieucke Claeses gezworen uitdraagsterSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsterSchritsen 21
inventaris1685-11-13217191rJoris Freerx Bootshaeckkapitein gewaldigeinventarisantSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rGeertie Jacobs aangeverSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rClaeske Joris BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rClaeske Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rJacobus Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFettie Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFrederick Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rJillis Pytters BoshakgrootschipperinventarisantSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rBetske Gerrits aangeverSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rJillis Pytters BoshakgrootschipperinventarisantSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rwijlenGriettie Harmens Schritsen 27
inventaris1686-12-28218274rJurrien Harmens mr. ledezetterSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rAleff Gerrits Pottermr. pottenbakkerSchritsen 27
inventaris1686-12-28218274rJan Jillis Schritsen 27
inventaris1686-12-28218274rLijsbet Jillis Schritsen 27
inventaris1700-09-17219147rHermannus GrettingabouwmeesterSchritsen 35
inventaris1700-09-17219147rHessel Hansen koperslagerSchritsen 35
inventaris1700-09-17219147rde drie nagelaten onmondige weeskinderen vanAndries Hansen kladschilderinventarisantSchritsen 35
inventaris1657-12-22202235vwijlen mr.Hans Pytters inventarisantSchritsen 36
inventaris1657-12-22202235vHarmen Synes equipagemeester Admiraliteitrequirant q.q.Schritsen 36
inventaris1657-12-22202235vInte Aettes requirant q.q.Schritsen 36
inventaris1657-12-22202235vDouckien Bauckes requirantSchritsen 36
inventaris1657-12-22202235vwijlenFrouck Hanses Schritsen 36
inventaris1657-12-22202235vTrintie Thomas dienstmaagdaangeverSchritsen 36
inventaris1657-12-22202235vJurien Harmens knechtSchritsen 36
inventaris1657-04-2120266rDoetie Lammerts requireerde en aangeverSchritsen 38achter
inventaris1657-04-2120266rwijlenJan Broers inventarisantSchritsen 38achter
inventaris1657-04-2120266rDouue Broers requirantSchritsen 38achter
inventaris1657-04-2120266rTrintie Broers requirantSchritsen 38achter
inventaris1657-04-2120266rJan Hendricks Schritsen 38achter
inventaris1663-11-2520683rOrsel Hendricks inventarisantSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rwijlenHenderick Jansen Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rhetGerecht van HarlingenSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rOrsel Aleffs Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan Aleffs Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan Hendrix Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJaeike Pieters DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rLeendert Pieters GraeffSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHenderick DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rhet nagelaten weeskind van wijlenJacob Donker Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJelle Iepkes commandeurSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHendericktie Pieters DonckerSchritsen 42
inventaris1679-01-10214129rDieuke Ynses inventarisantSchritsen 53
inventaris1679-01-10214129rYnse Jeltes Schritsen 53
inventaris1679-01-10214129rJacob Jeltes Schritsen 53
inventaris1679-01-10214129rMayke Doekes dienstmaagdaangeverSchritsen 53
inventaris1679-05-09213408rFrits Pytters schoolmeesterinventarisantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rPytter Fridtses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rAntje Fristzes requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rWybe Zytses bootsgezelrequirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rFridts Fridtses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rTrijntie Fridtses requirant en aangeverSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rClaes Friftses requirantSchritsen 55
inventaris1681-05-19216186rBauckien Sybrens inventarisantSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rwijlenAndries Clasen mr. metselaarSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rBauckien Sybrens inventarisantSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rReyner Pieters mr. schoenmakeraangeverSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rSymen Jacobs smalschipperSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rMaycke Andries Schritsen 56
inventaris1660-12-09204281rTrintie Bottes inventarisantSchritsen 58
inventaris1660-12-09204281rwijlenSibren Claessen Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rAntie Pitters Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rHis Pitters Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rAge Wierts Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rTrintie Saeckles Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rCornelis Pitters Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rBotte Hessels Schritsen 58
inventaris1656-04-24201439rCaerl Pouuels visserinventarisantSchritsen 62
inventaris1656-04-24201439rstad Harlingen: weesvoogdijrequirant q.q.Schritsen 62
inventaris1656-04-24201439rWillem Pytters requirantSchritsen 62
inventaris1656-04-24201439rTrijntie Pytters requirantSchritsen 62
inventaris1656-04-24201439rwijlenPytter Willems betrokkeneSchritsen 62
inventaris1656-04-24201439rwijlenJancke Pouuels betrokkeneSchritsen 62
inventaris1656-04-24201439rJan Tymens requirant q.q.Schritsen 62
inventaris1656-04-24201439rwijlenRuirtie Pouuels requirant q.q.Schritsen 62
inventaris1656-04-24201439rGeertie Jans aangeverSchritsen 62
inventaris1674-10-08212180rvroedsmanDoede Steffens mr. schoenmakerinventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rN. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rGerryt Harmens MolSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rPieter Jansen SteenSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rde zes nagelaten weeskinderen van wijlenDoede Steffens mr. schoenmakerinventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rReynouw Andries aangeverSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-04-14210226rBuricius BelidainventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-04-14210226rLijsbeth Hendrixde WitinventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1691-10-2721981rAmelyke Haantjes inventarisantSimon Stijlstraat 7
inventaris1691-10-2721981rLambert de GavereaangeverSimon Stijlstraat 7
inventaris1691-10-2721981rAmelyke Tjeerds SuyrgerSimon Stijlstraat 7
inventaris1691-10-2721981rYbeltie Tjeerds SuyrgerSimon Stijlstraat 7
inventaris1691-10-2721981rGrietie Tjeerds SuyrgerSimon Stijlstraat 7
inventaris1691-10-2721981rAmelyke Gerrits aangeverSimon Stijlstraat 7
inventaris1681-05-04216180rDirck Symens mr. scheepstimmermaninventarisantSint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-04216180rArjen Crytenburgmr. chirurgijnSint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-04216180rWyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-04216180rGertie Reyns aangeverSint Christoffelsteeg
inventaris1659-01-26203254rJantien Boeles inventarisantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rDirck Clasen requirantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rCornelis Dousende BoerrequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rIede Dircx AlmarequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rIttie Clases Sint Jacobstraat 3
inventaris1656-09-25201480rwijlenPytter Ates bakkerinventarisantSint Jacobstraat 6
inventaris1656-09-25201480rwijlenAntie Claesses inventarisantSint Jacobstraat 6
inventaris1656-09-25201480rJan Claessen requirant q.q.Sint Jacobstraat 6
inventaris1656-09-25201480rGosse Jansen requirant q.q.Sint Jacobstraat 6
inventaris1656-09-25201480rClaes Pytters requirantSint Jacobstraat 6
inventaris1656-09-25201480rTrintie Claesses aangeverSint Jacobstraat 6
inventaris1667-01-02207274rTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal AdmiraliteitSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rdr.Franciscus CanterrequirantSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rBarent Hiddesde Frieskapitein AdmiraliteitrequirantSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal AdmiraliteitSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rGerryt Sybrants dienstknechtSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rAntie Andries dienstmaagdSint Jacobstraat 9
inventaris1673-09-09212170rburgervaandrigClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijninventarisantSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rN. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rTjerck SanstraSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rReyner Huyberts mr. bakkerSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rAucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rBouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijninventarisantSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rLijsbeth Pieters Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1669-09-2721020rJan Heerts Fenemamr. goudsmidinventarisantSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rAllert KirgmanaangeverSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rJoannes FosSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rMarijcke FosSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rAgnietie FenemaaangeverSint Jacobstraat 12
inventaris1692-09-2622022rBastiaen Werps mr. scheepstimmermaninventarisantSint Odolphisteeg
inventaris1692-09-2622022rMaertie Bastiaens aangeverSint Odolphisteeg
inventaris1692-09-2622022rWerp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris1692-09-2622022rHarmen Werps mr. tabakspijpmakerSint Odolphisteeg
inventaris1692-09-2622022rGrytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris1684-12-11218185rWibrich HeinsinventarisantSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rAge Jeltes BaskewijdschipperaangeverSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rFeyke Rienx schuitschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rReyn Rienx schuitschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rSytse HeynsschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rFoppe HeynsschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rRienk Uylkes Sint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rWibrich HeinsinventarisantSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rwijlenUylke Ryenx Sint Odolphisteeg 6