Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum inventarisatieboek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1696-09-21 220 146r doctor Nicolaus Acker
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-03-09 220 241v de erven van dr. Sibrandus Bechius eigenaar kast
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock Noorderhaven 61
inventaris 1726-04-24 220 362r Fredericus Boterwegh predikant
inventaris 1704-11-17 220 201v Jacob Braam aangever
inventaris 1698-11-11 220 166v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1698-04-23 220 161v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1699-06-28 220 168v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam Hoogstraat 7
inventaris 1694-07-17 220 106r Huibert Braem curatoren over Karremanstraat
inventaris 1691-08-05 220 14r Fedde Louws Coeringa mr. glasmaker overledene
inventaris 1721-07-22 220 286r Johannes Jansen Cramer koopman overledene
inventaris 1726-04-24 220 362r Marta* Erkelens aangever
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1698-11-23 220 167r Jurjen Clasen Fontein aangever
inventaris 1722-12-01 220 325v wijlen Frouckjen Abrahams van der Fuyck
inventaris 1696-06-09 220 117r burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma
inventaris 1711-04-23 220 242v Rinia Gonggrijp Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1700-06-18 220 173r Claeske Pieters Groen overledene
inventaris 1714-06-21 220 251v Antie Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v dr. Isaac Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v Jan Groenwoldt kapitein overledene
inventaris 1714-06-21 220 251v Janke Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v Jurrien Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v Lijsbet Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v Marike Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v Sara Groenwoldt aangever
inventaris 1691-11-10 220 10r dr. Ericus Haarsma
inventaris 1725-08-29 220 356v Hylke Douwes Hanekuik aangever
inventaris 1721-10-28 220 282r Lijsbeth Haubois [staat: Hobojes] aangever
inventaris 1721-02-18 220 276r Lijsbeth Haubois [staat: Hobojes] aangever
inventaris 1691-01-06 220 24r Arjen van Heemert apotheker Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene Noorderhaven 61
inventaris 1701-09-26 220 174v wijlen Ruird Heremyt
inventaris 1704-11-17 220 201v Ewert Hingst aangever
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus van Hoeff wijnhandelaar erfgenaam van 1/8
inventaris 1722-01-23 220 299v Susanna van Hoeff erfgenaam van 1/8
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1727-08-07 220 380r Frans Pyters Huydekoper koopman aangever
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen Abelius Jentiema kapitein
inventaris 1701-11-22 220 185r wijlen Sybren Clasen Jonas
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Hendrick Joncker
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Tettie Jorna Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1706-09-16 220 204v Wybe Feddrix Kalff
inventaris 1727-07-19 220 389r Antje Wygers Kalkenstein overledene
inventaris 1708-06-19 220 208r Pietie Pieters Klip aangever
inventaris 1701-10-03 220 178v Johan Reinhard Kutsch advocaat Hof van Friesland aangever Lombardstraat 4
inventaris 1711-03-09 220 241v Hebbea Kyl eigenaar kast
inventaris 1707-11-25 220 206r wijlen Gerrit Stoffels Middagten
inventaris 1709-04-30 220 211r Stoffel Middagten schout bij nacht Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Willem Middagten Hoogstraat 7
inventaris 1719-10-10 220 267r Dirck Cornelis Mock koopman overledene
inventaris 1722-01-23 220 299v oud burgervaandrig Johannes Mockema
inventaris 1722-01-23 220 299v vroedsman Wiegerus Mockema
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus de Moll erfgenaam van 1/8
inventaris 1722-01-23 220 299v Johannes de Moll praeceptor
inventaris 1722-01-23 220 299v Petrus de Moll s.s. theol. cand. erfgenaam van 1/8
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1701-09-27 220 176v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1701-09-26 220 174v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1702-09-28 220 188v Ewert Clasen Oosterbaan aangever
inventaris 1696-05-07 220 138r Hans Dirxen Pottie steenvoerder overledene
inventaris 1726-04-24 220 362r Coniera Reddingius
inventaris 1726-04-24 220 362r N. Reddingius
inventaris 1726-04-24 220 362r Petrus Reddingius predikant overledene
inventaris 1722-12-01 220 325v Albert de Rhoo uitdrager overledene
inventaris 1722-12-01 220 325v Dyna Alberts de Rhoo
inventaris 1722-12-01 220 325v Marijke Alberts de Rhoo
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1701-11-22 220 185r Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1705-03-30 220 203v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1702-05-23 220 187v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1711-03-09 220 241v Carst Jansen Ros mr. kastmaker beheerder kast
inventaris 1714-06-21 220 251v Hillegonda Sanstra
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1710-02-24 220 229r Tieerd Siverds Siverda
inventaris 1705-03-30 220 203v Gryttje Clases Smids overledene
inventaris 1722-01-23 220 299v Berbera Stansen erfgenaam van 1/9
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Cornelia Stansen
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Maria Stansen
inventaris 1722-01-23 220 299v oud burgervaandrig Nanning Stansen overledene
inventaris 1722-01-23 220 299v Petronella Stansen erfgenaam van 1/9
inventaris 1693-11-23 220 89r Aeltie Steensma
inventaris 1693-11-23 220 89r Antie Steensma overledene
inventaris 1693-11-23 220 89r Elisabeth Steensma
inventaris 1696-04-27 220 133r Jetse Jelles Stijl Zeilmakersstraat
inventaris 1694-08-10 220 111r Jetse Jelles Stijl
inventaris 1702-12-28 220 193v wijlen Willem Tonnedeen
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Andries Sybouts Vlasman kind
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Jan Sybouts Vlasman kinderen van
inventaris 1721-07-22 220 286r wijlen Sybout Andries Vlasman grootveerschipper
inventaris 1714-06-21 220 251v vroedsman Jillis Jansen Wiertsma aangever
inventaris 1705-06-03 220 204r burgemeester C. Wijngaarden aangever
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen burgemeester Edo Reins Winia