Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1674-05-14212215rgemeensmanSaecke Romckes GaasmaBrouwersstraat 1b
inventaris1680-11-26214426rwijlenDuco Pieters GalamaHoogstraat 1achter
inventaris1679-03-042141rGerrit van Galeyn
inventaris1671-05-3021180rwijlenJoost Imesde Gavere
inventaris1691-10-2721981rLambert de GavereaangeverSimon Stijlstraat 7
inventaris1681-12-0721581rLammert Joostende Gaveregeadmitteerd landmeter
inventaris1666-11-15207270rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) GemeenteLanen
inventaris1666-11-13207216rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) GemeenteHoogstraat 6
inventaris1667-01-26207321rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente
inventaris1667-02-22207403rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente
inventaris1664-12-03206241rdeDoopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris1663-11-1320669rdeDoopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris1662-04-1020555rdeDoopsgezinde (Jan Jacobsgezinde) Gemeente
inventaris1660-04-12204190rdeJan Jacobs Gemeente
inventaris1670-08-02210309rdeJan Jacobs gemeente
inventaris1668-07-03209127rdeJan Jacobs gemeente armenJan Ruurdstraat 5
inventaris1667-05-17208196rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente weesvoogdijrequirant
inventaris1667-05-17208196rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente weesvoogdij
inventaris1696-06-09220117rburgemeesterRuird Ulbes Gerlsma
inventaris1683-11-23218127rRuyrdt Ulbes Gerlsma
inventaris1662-11-19205147rwijlenDirck Jansen Gipson
inventaris1662-11-19205147rJan Dirxen Gipsonrequirant
inventaris1671-01-11211112rJanke Auckes Golinventarisant
inventaris1679-03-1221414rBavius GonggrijprequirantVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur Admiraliteit in FrieslandinventarisantVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur Admiraliteit in FrieslandinventarisantVoorstraat 50
inventaris1673-02-10211208rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur
inventaris1711-04-23220242vRinia GonggrijpKleine Bredeplaats 1
inventaris1663-11-2520683rLeendert Pieters GraeffSchritsen 42
inventaris1679-01-07214198rLenert Pyters GraeffSchoolsteeg
inventaris1683-01-23215243rJan Folckerts Graudakoopman
inventaris1682-12-29215189rPieter Pieters GraudakoopmanKleine Bredeplaats 20
inventaris1685-03-05217160rAntie Gretiinga
inventaris1666-05-0520766rburgerhopmanHarmen Grettingastadsbouwmeesterrequireerde
inventaris1700-09-17219147rHermannus GrettingabouwmeesterSchritsen 35
inventaris1679-02-11213297rSymen Grettingaapothekerrequirant q.q.Voorstraat 70
inventaris1679-05-16214327rSymen GrettingaGrote Kerkstraat 24
inventaris1661-04-17204381rAlbart Sybes Groenrequireerde
inventaris1661-04-17204385rAlbart Sybes Groen
inventaris1665-02-06206356rwijlenAlbart Sybes GroeninventarisantVoorstraat 8
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groeninventarisant
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groeninventarisant
inventaris1664-10-25206264rAlbert Sybes Groen
inventaris1700-06-18220173rClaeske Pieters Groeninventarisant
inventaris1658-03-04203198rJan Groenrequirant q.q.
inventaris1661-10-29203507rJan Claesen Groeninventarisant
inventaris1684-11-162181rwijlenPieter GroenWortelstraat 1
inventaris1667-01-25207373rPytter Sybes Groen
inventaris1714-06-21220251vAntie Groenwoldt
inventaris1714-06-21220251vdr.Isaac Groenwoldtaangever
inventaris1714-06-21220251vJan Groenwoldtkapiteininventarisant
inventaris1703-04-20219206rJan Groenwoldtgeauthoriseerde curatoren over de kinderenRaamstraat 3
inventaris1714-06-21220251vJanke Groenwoldt
inventaris1714-06-21220251vJurrien Groenwoldtaangever
inventaris1714-06-21220251vLijsbet Groenwoldt
inventaris1714-06-21220251vMarike Groenwoldtaangever
inventaris1703-04-20219206rSaapke Ysaax Groenwoldtaangever, de kinderen moeyRaamstraat 3
inventaris1714-06-21220251vSara Groenwoldtaangever
inventaris1703-04-20219206rHendrickjen Ysaax GroenwoltinventarisantRaamstraat 3
inventaris1691-12-02219100rJohannes Coenraad Guldenisziekenbezoekerinventarisant