Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1680-12-2021661rde afwezigeCatharina de JaegerNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rJan de Jaegerstadstorenblazer en herbergier in de Witte ArendinventarisantNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rde afwezigeJan de Jaegertrompetter onder ritmeester Van der DoesNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rJoanna de JaegeraangeverNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rMarijke Jansde JaegerNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rSierd Jansde JaegerNoorderhaven 104
inventaris1685-06-22217222rJoanna de Jagerhospita in de Witte ArendinventarisantNoorderhaven 104
inventaris1660-10-01204313rmr.Nicolaus Jarichiddesrequirant q.q.
inventaris1668-10-14209197rAntie Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1671-01-09210367rwijlenAntie Reyners JeddemainventarisantZuiderhaven 2
inventaris1668-10-14209197rwijlenJelle Reiners JeddemaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rReiner Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rYfke Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1700-08-26219140rAntje Wiltetus Jelgersmaaangever
inventaris1659-06-19203294vVultetus Taconis Jelgersmarequirant
inventaris1677-08-10213175rWilthetus Jelgersma
inventaris1680-01-27214346roud burgemeesterTaco Wybrandts JellemaHavenplein 14
inventaris1681-10-20216400roud burgemeesterTaeke Wybrants JellemaHoogstraat 4
inventaris1673-01-14211255rTaeke Wybrens Jellema
inventaris1693-11-2322089rwijlenAbelius Jentiemakapitein
inventaris1671-10-2121172rAnna Jentzma
inventaris1671-10-2121172rAnna Jentzma
inventaris1672-11-22211334rds.Gerco JoannisBrouwersstraat 13
inventaris1681-03-22216206rFrans Sybrens Jonas
inventaris1681-03-22216206rMeynskien Claesen Jonas
inventaris1701-11-22220185rwijlenSybren Clasen Jonas
inventaris1681-03-22216206rTaeke Claesen Jonaswijdschipper
inventaris1681-03-22216206rTettie Claesen Jonas
inventaris1695-06-25220113rwijlenHendrick Joncker
inventaris1680-12-2221610rCornelis Cornelisde Jonge
inventaris1684-01-1821754rNeeltie Cornelisde Jonge
inventaris1711-04-23220242voud burgemeester en vroedsmanSimon Annis JornainventarisantKleine Bredeplaats 1
inventaris1711-04-23220242vTettie JornaKleine Bredeplaats 1