Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1667-03-07208104rde drie nagelaten weekinderen van wijlenJarich C lasen Sappeslachter
inventaris1671-06-28211200rwijlenCarst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris1680-02-13214253rAeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1673-10-01211410rAertje Carstes
inventaris1673-10-01211410rBastiaen Carstes
inventaris1680-02-13214253rBastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1673-10-01211410rDirck Carstes
inventaris1680-02-13214253rDirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1658-09-27203206rHebcke Carstes requireerde en aangever
inventaris1658-09-27203206rHebcke Carstes requireerde en aangever
inventaris1667-02-26208141rOene Carstes rogdragerinventarisant
inventaris1686-06-12218285rBerber Caspers aangever
inventaris1662-04-24205215rHein Claasen Hofstraat
inventaris1673-12-0221256rCornelis Claassen
inventaris1673-12-0221256rLammert Claassen
inventaris1662-04-1320550vTrijntje Claes aangever
inventaris1666-11-15207270rAndries Claesen requirantLanen
inventaris1669-09-12210217rwijlenClaes Claesen bakkerBrouwersstraat 14
inventaris1673-06-0521217rClaes Claesen
inventaris1669-12-1021070rClaes Claesen BilkertFranekereind 14
inventaris1660-04-12204190rDirck Claesen requirant
inventaris1701-09-26220174vEwert Claesen Oosterbaanaangever
inventaris1701-09-27220176vEwert Claesen Oosterbaanaangever
inventaris1671-10-1921148rFeycke Claesenvan der Ley
inventaris1671-01-09210367rFreerck Claesen Braemrequirant q.q.Zuiderhaven 2
inventaris1682-08-23215145rGerryt Claesen Nieuwstraat 30
inventaris1681-08-11216248rHessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rJan Claesen Hoogstraat 27
inventaris1661-10-29203507rJan Claesen Groeninventarisant
inventaris1668-07-23209158rJancke Claesen inventarisant
inventaris1668-07-23209158rJancke Claesen inventarisant
inventaris1671-01-09210367rJurrien Claesen Fonteynrequireerde en aangeverZuiderhaven 2
inventaris1681-03-22216206rMeynskien Claesen Jonas
inventaris1671-06-28211190rPyter Claesen inventarisant
inventaris1671-01-09210367rReyner Claesen FonteynrequirantZuiderhaven 2
inventaris1661-10-192051rRintie Claesen koopman
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiererequireerdeVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiereVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiereVijver 3
inventaris1681-03-22216206rTaeke Claesen Jonaswijdschipper
inventaris1681-03-22216206rTettie Claesen Jonas
inventaris1682-08-23215145rTrijntie Claesen Nieuwstraat 30
inventaris1669-05-05210332rwijlenWillem Claesen BurgerVoorstraat 71
inventaris1678-09-03213224rAntie Claeses
inventaris1692-06-1822068rBerbertie Claeses aangever
inventaris1669-11-2321057rCornelis Claeses AmelanderHoogstraat 31
inventaris1705-02-27220203rCorneliske Claeses inventarisant
inventaris1687-05-03215262rDieucke Claeses gezworen waardeerster
inventaris1677-02-0921387rDieucke Claeses aangever
inventaris1681-12-07216324vDieucke Claeses gezworen uitdraagsterNoorderhaven 8
inventaris1681-10-07216241rDieucke Claeses gezworen uitdraagster
inventaris1687-01-26217256rDieucke Claeses gezworen uitdraagsterSchritsen 21
inventaris1663-03-1720619rGrytie Claeses dienstmaagdaangever
inventaris1705-02-27220203rGryttje Claeses aangever
inventaris1656-09-24201182rJacob Claeses requirant
inventaris1656-10-16202199rJantien Claeses requirantLanen 1
inventaris1670-05-06210261rwijlenMartien Claeses
inventaris1669-12-1021070rMaycke Claeses inventarisantFranekereind 14
inventaris1656-11-17201122rwijlenNeeltie Claeses inventarisantFranekereind 23
inventaris1693-12-2822091rPyter Claeses
inventaris1680-01-27214346rReinouke Claeses aangeverHavenplein 14
inventaris1680-09-272151rSaeckjen Claeses BraamaangeverNoorderhaven 61
inventaris1688-06-15217304vSijke Claeses inventarisant
inventaris1656-09-24201182rSydts Claeses requirant
inventaris1669-11-2321057rTeuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris1669-05-05210332rTeuntie Claeses Voorstraat 71
inventaris1656-05-12201300rwijlenTiets Claeses inventarisant
inventaris1657-03-03201477vTrijn Claeses requirant en aangever
inventaris1681-12-0721581rTrijntie Claeses dienstmaagdaangever
inventaris1682-08-23215145rTyttie Claeses FossingaNieuwstraat 30
inventaris1680-02-10214270rWopkjen Claeses aangeverGrote Kerkstraat 16
inventaris1656-11-11201485rWypck Claeses aangeverNoorderhaven 32
inventaris1671-10-13211107rAert Claessen inventarisant
inventaris1671-10-13211107rAert Claessen inventarisant
inventaris1656-12-1920237rwijlenBarber Claessen inventarisant
inventaris1659-11-28203474rde drie nagelaten weeskinderenClaes Claessen koopmaninventarisantNoorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vde drie nagelaten weeskinderenClaes Claessen koopmaninventarisantNoorderhaven 40
inventaris1680-01-27214346rCornelis Claessen Havenplein 14
inventaris1660-06-05204202rDirck Claessen requirant q.q.
inventaris1657-12-08202209rDirck Claessen requirant q.q. en aangeverZoutsloot 55
inventaris1674-05-05212256rwijlenDirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris1688-11-14217318rEvert Claessen koopmanKleine Bredeplaats 23
inventaris1678-02-22213220rEvert Claessen Noorderhaven 18
inventaris1675-05-06212357rEwert Claessen
inventaris1695-08-27220125rEwert Claessen
inventaris1684-03-24218233rFeycke Claessen
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamrequirant q.q.
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamrequirant q.q.
inventaris1680-09-272151rwijlenFreerck Claessen BraemNoorderhaven 61
inventaris1675-05-06212357rGeertie Claessen
inventaris1678-02-22213220rGeertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.Zeilmakersstraat 13
inventaris1680-09-272151rGoytien Claessen BraamkoopmanNoorderhaven 61
inventaris1679-03-11213362rwijlenHarmen Claessen
inventaris1678-10-03213182rHuibert Claessen Braem
inventaris1666-03-262071rHuybert Claessen
inventaris1680-09-272151rwijlenJacob Claessen BraamNoorderhaven 61
inventaris1678-09-19213243rJacobus Claessen Braemhoutkoperinventarisant
inventaris1656-09-25201480rJan Claessen requirant q.q.Sint Jacobstraat 6
inventaris1664-10-21206209rJan Claessen requirantVoorstraat 72
inventaris1678-02-22213220rJoris Claessen Noorderhaven 18
inventaris1681-09-2021569rJurien Claessen FonteynkoopmanLanen 19
inventaris1695-01-08220151rJurjen Claessen FonteinVoorstraat 53
inventaris1679-02-12213304rJurjen Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1673-09-26211413rwijlenMarten Claessen Lanen 85west
inventaris1680-01-27214346rMinne Claessen Havenplein 14
inventaris1657-07-20202164rPitter Claessen requirant q.q.
inventaris1659-09-13203388roud burgemeesterPytter Claessen requirant q.q.
inventaris1659-09-13203388roud burgemeesterPytter Claessen requirant q.q.
inventaris1678-08-26213172roud burgemeester en vroedsmanPytter Claessen inventarisantSchritsen 21
inventaris1668-07-31209385rgemeensmanPytter Claessen aangever
inventaris1687-01-26217256rPytter Claessen MeetieaangeverSchritsen 21
inventaris1687-01-26217256rPytter Claessen MeetieaangeverSchritsen 21
inventaris1679-02-12213304rReyner Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1673-02-10211219rRintie Claessen koopman
inventaris1680-01-27214346rRintie Claessen Havenplein 14
inventaris1660-10-01204313rde nagelaten weeskinderen van wijlenRoleff Claessen requirant
inventaris1679-03-042141rSaackle Claessen kaarsmakerinventarisant
inventaris1660-12-09204281rwijlenSibren Claessen Schritsen 58
inventaris1664-03-29206134rwijlenSymen Claessen
inventaris1673-11-1021222rwijlenSymon Claessen MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1662-03-0420547rTeuinis Claessen
inventaris1669-01-11209364rTeunis Claessen requirantVoorstraat 1
inventaris1680-01-27214346rTheunis Claessen Havenplein 14
inventaris1660-02-1020458rTiepcke Claessen requirantNoordijs 6
inventaris1657-01-2820258rWillem Claessen
inventaris1678-12-1721433rWillem Claessen aangever
inventaris1678-09-19213243rFreerk Claessens Braem
inventaris1684-03-24218233rGriettie Claessens
inventaris1691-01-08218362rAeghjen Claesses inventarisantFranekereind 10
inventaris1680-01-27214346rwijlenAllert Claesses Havenplein 14
inventaris1656-09-25201480rwijlenAntie Claesses inventarisantSint Jacobstraat 6
inventaris1686-12-20218279rDieucke Claesses gezworen uitdraagsteraangeverFranekereind 32
inventaris1669-03-25209372rGrietie Claesses
inventaris1656-09-25201480rTrintie Claesses aangeverSint Jacobstraat 6
inventaris1681-12-15216320rwijlenWatze Claesses wieldraaier
inventaris1662-09-25205153rAart Clasen gorterrequireerde en aangever
inventaris1662-09-25205153rAart Clasen requireerde en aangever
inventaris1662-11-19205147rAert Clasen
inventaris1666-02-1420729rAlbert Clasen wagenmeester
inventaris1681-05-19216186rwijlenAndries Clasen mr. metselaarSchritsen 56
inventaris1659-04-29203329rClaas Clasen requirant q.q.Zuiderhaven 33
inventaris1664-10-01206232rwijlenCornelis Clasen bezemmaker
inventaris1667-03-092091rCornelis Clasen aangever
inventaris1659-01-26203254rDirck Clasen requirantSint Jacobstraat 3
inventaris1666-04-1220735rDirck Clasen timmermaninventarisant
inventaris1666-04-1220735rDirck Clasen timmermaninventarisant
inventaris1663-09-2920648rEgbert Clasen wieldraaierinventarisant
inventaris1702-09-28220188vEwert Clasen Oosterbaanaangever
inventaris1691-06-2621959rGoytjen Clasen Braamkoopmangetuige
inventaris1667-05-07208190rHarmen Clasen
inventaris1684-11-162181rHendrick Clasen Wortelstraat 1
inventaris1668-12-03209304rJacob Clasen Braemrequirant
inventaris1663-10-30206129rJan Clasen
inventaris1662-10-02205124vwijlenJan Clasen
inventaris1664-11-04206203rJan Clasen requirant
inventaris1661-10-29203507rJan Clasen Botgetuige
inventaris1667-04-05208141rJan Clasen Wyniarequirant
inventaris1668-07-23209163rJanke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris1698-11-23220167rJurjen Clasen Fonteinaangever
inventaris1703-01-31219196vMinne Clasen blokmaker
inventaris1662-04-24205215rPier Clasen requirant q.q.Hofstraat
inventaris1663-11-2720692vwijlenPyter Clasen
inventaris1680-10-26214418rPyter Clasen Lanen 85oost
inventaris1666-12-10207314rwijlenPytter Clasen Vijverstraat 30
inventaris1685-03-05217160rwijlenPytter Clasen Leyenaerkoopman
inventaris1687-02-02217281rReyner Clasen FonteinKleine Bredeplaats 15
inventaris1658-07-27203120vRintie Clasen
inventaris1662-04-24205215rSicke Clasen requirant q.q.Hofstraat
inventaris1668-12-14209240rStoffel Clasen inventarisantKleine Bredeplaats 18
inventaris1662-10-02205124vStoffel Clasen requirant q.q.
inventaris1701-11-22220185rwijlenSybren Clasen Jonas
inventaris1658-01-15203211rWillem Clasenvan Heusenrequirant
inventaris1666-03-3120751rWybe Clasen inventarisant
inventaris1701-09-27220176vClaeske Clasens mr. wever en rogverschieterinventarisant
inventaris1666-10-00207239arWillem Clasens inventarisant
inventaris1658-01-2220310vAeltie Clases inventarisantVijver 10
inventaris1679-01-07214198rAntie Clases aangeverSchoolsteeg
inventaris1673-09-09212170rAucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1674-05-07212145rBauckjen Clases aangever
inventaris1673-09-09212170rBouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1684-01-1821754rDieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris1680-01-29214247rDieucke Clases gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1683-03-13215255rDieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris1683-04-03215259rDieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris1683-05-30215308rDieucke Clases gezworen uitdraagsterKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-06-21215328rDieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris1684-06-1621779rDieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris1683-10-1221743rDieuke Clases gezworen waardeerster
inventaris1689-01-30218304rDieuke Clases gezworen uitdraagster
inventaris1667-02-1520837rFoockeltie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1662-04-0820589rFrouck Clases aangeverMolenpad 1
inventaris1680-09-272151rFroukjen Clases BraamNoorderhaven 61
inventaris1667-06-04208208vwijlenGeertie Clases Lanen 21
inventaris1679-01-07214198rGeertie Clases Schoolsteeg
inventaris1679-12-19214164rGeertie Clases
inventaris1667-02-1520837rGoucke Clases BraamrequirantVoorstraat 54
inventaris1678-10-03213182rGoytien Clases Braem
inventaris1705-03-30220203vGryttje Clases Smidsinventarisant
inventaris1697-01-13219109rImmetie Clases Schritsen 19
inventaris1667-02-1520837rItie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangever
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangever
inventaris1659-01-26203254rIttie Clases Sint Jacobstraat 3
inventaris1679-01-07214198rJan Clases Schoolsteeg
inventaris1679-12-19214164rJan Clases
inventaris1681-05-01216170vJurjen Clases FonteinGrote Ossenmarkt 15
inventaris1697-01-13219109rJurrien Clases Schritsen 19
inventaris1681-02-0321651rwijlenMarten Clases Lanen
inventaris1659-04-29203329rMaycke Clases requirant en aangeverZuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rMaycke Clases requirantZuiderhaven 33
inventaris1665-01-09206283rwijlenMettie Clases inventarisant
inventaris1665-01-09206283rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenMettie Clases requirant
inventaris1680-04-16214308rNeeltie Clases
inventaris1663-04-0620625rRiemcke Clases inventarisant
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases
inventaris1679-01-07214198rSjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris1679-12-19214164rSjouckjen Clases
inventaris1684-06-1621779rStijntie Clases inventarisant
inventaris1685-01-06218121rTjeedtske Clases inventarisantZuiderhaven 31
inventaris1667-02-1520837rTrijntie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1670-05-21210178rBartel Cleysen Lantinghrequirant
inventaris1666-04-1220735rHiltie Coenes aangever
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes
inventaris1667-10-14208358rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenWillem Coenes
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes
inventaris1691-12-02219100rJohannes Coenraad Guldenisziekenbezoekerinventarisant
inventaris1659-01-0220468vgemeensmanHendrick Coenraadts requirantHeiligeweg 6
inventaris1663-07-2720654rHendrik Coenraeds Luidingarequirant
inventaris1676-07-03212392rburgemeesterHendrick Coenraedts Ludinga
inventaris1667-03-212097rJan Coenraedts mr. bakkerKleine Bredeplaats 17
inventaris1656-10-17201167rHendrick Coenraets requirant q.q.Hoogstraat 2
inventaris1657-10-1620314rburgerhopmanHendrick Coenraets requirant q.q.
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanHendrick Coenraets LudingarequirantLanen 62
inventaris1689-04-09218311rLouw RinskeCoernelis aangever
inventaris1681-08-02216191rHincke Coerts
inventaris1675-08-14212367rNyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris1686-12-20218279rSicke Coerts mr. bakkerinventarisantFranekereind 32
inventaris1681-03-22216206rBroer Corneelis
inventaris1665-02-20206206rwijlenAefke Cornelis inventarisantNoordijs 10
inventaris1659-11-21203470rAeltie Cornelis requirant en aangeverBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rAeltien [staat: Ittie] Cornelis requirant en aangeverBrouwersstraat 25
inventaris1657-08-19202254rAllart Cornelisvan Minderschaerequirant q.q.Kleine Bredeplaats 9
inventaris1660-07-14204234rAmarenske Cornelis requirant
inventaris1667-07-22209116rAmarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris1649-01-03198102rwijlenAntie Cornelis
inventaris1656-11-28201175rwijlenAntie Cornelis inventarisant
inventaris1680-10-26214418rAntie Cornelis Lanen 85oost
inventaris1704-01-15219218vwijlenArent Cornelis Liemendijk 40
inventaris1692-06-1822068rArjen Cornelis
inventaris1656-11-1320151rAuckien Cornelis requirantGrote Bredeplaats 22
inventaris1656-11-19201146rAuckien Cornelis requirant
inventaris1659-11-21203470rBauckien Cornelis requirantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rBauckien Cornelis requirantBrouwersstraat 25
inventaris1666-11-13207216rBottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1663-04-02205190rClaas Cornelis requirant q.q.
inventaris1656-09-24201182rClaes Cornelis requirant q.q.
inventaris1657-01-17201435rClaes Cornelis requirant q.q.
inventaris1669-07-1521014rClaes Cornelis bakkergecommitteerde crediteur
inventaris1705-02-27220203rwijlenClaes Cornelis schoenmaker
inventaris1656-11-19201146rCornelis Cornelis requirant
inventaris1662-07-14205219rCornelis Cornelis requirant q.q.
inventaris1662-07-14205219rwijlenCornelis Cornelis
inventaris1682-10-14216406rwijlenCornelis Cornelis
inventaris1719-10-10220267rCornelis Cornelis
inventaris1679-01-28213229rCornelis Cornelis crediteur
inventaris1680-12-2221610rCornelis Cornelisde Jonge
inventaris1719-10-10220267rDirck Cornelis Mockkoopmaninventarisant
inventaris1656-11-19201146rwijlenDoetie Cornelis inventarisant
inventaris1670-04-28210238rwijlenDouwe Cornelis galjootschipperinventarisant
inventaris1719-10-10220267rEelckjen Cornelis
inventaris1678-10-03213182rFoppe Cornelis
inventaris1666-11-13207216rwijlenGerrit Cornelis inventarisantHoogstraat 6
inventaris1658-04-27203113rwijlenGerryt Cornelis
inventaris1681-10-20216400rGrietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris1669-01-13209292rwijlenGryttie Cornelis
inventaris1676-11-2721364rHaebeltie Cornelis aangeverKleine Bredeplaats 16
inventaris1680-10-26214418rHans Cornelis Lanen 85oost
inventaris1689-04-09218311rHebbeltje Cornelis inventarisant
inventaris1704-01-15219218vHessel Cornelis Liemendijk 40
inventaris1659-10-18203381rJan Cornelis requirantVijverstraat 5
inventaris1667-02-2620898rJan Cornelis requirant
inventaris1678-03-29213154rwijlenJan Cornelis kompasmakerPrinsenstraat 4
inventaris1682-10-14216406rJancke Cornelis aangever
inventaris1657-08-19202254rwijlenJantien Cornelis inventarisantKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rwijlenJantien Cornelis inventarisantKleine Bredeplaats 9
inventaris1675-02-04212265rwijlenJelle Cornelis Vetzensrentmeester van HarlingenHoogstraat 15
inventaris1658-06-0420379vJelle Cornelis VetzentiusrequirantNieuwstraat 50
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1704-01-15219218vJiskjen Cornelis linnennaaisterinventarisantLiemendijk 40
inventaris1656-09-172018rLeenert Cornelis Croddeboschaangever
inventaris1660-04-20204193rburgemeesterLenert Cornelis CroddebosinventarisantVoorstraat 31
inventaris1666-09-10207105rLijsbet Cornelis aangeverLanen 36
inventaris1680-01-22214184rLijsbeth Cornelis aangever
inventaris1680-01-22214184rLijsbeth Cornelis aangever
inventaris1680-12-2221610rLijsbeth Cornelis inventarisant
inventaris1680-12-2221610rLijsbeth Cornelis
inventaris1695-01-08220151rLijsbeth Cornelis Voorstraat 53
inventaris1662-07-14205219rwijlenLiuue Cornelis
inventaris1681-09-05216227rwijlenMarten Cornelis Karremanstraat 10
inventaris1677-02-0921387rmr.Melle Cornelis Mellemainventarisant
inventaris1683-11-23218127rMinse Cornelis
inventaris1660-07-14204234rNeeltie Cornelis requirant
inventaris1681-10-20216400rNeeltie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1681-09-2921560rwijlenNeeltie Cornelis
inventaris1685-03-03217155rNeeltie Cornelis inventarisantHerenknechtenkamerstraat 1
inventaris1684-01-1821754rNeeltie Cornelisde Jonge
inventaris1670-05-06210261rPaulus Cornelis Bogaerda
inventaris1667-07-22209116rPieter Cornelis brouwerrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1681-09-2921560rPieter Cornelis trekschipper
inventaris1685-03-03218197rwijlenPytter Cornelis
inventaris1685-03-03218197rPytter Cornelis kleermaker [staat: schroor]
inventaris1659-11-28203474rPytter Cornelis Bonckrequirant q.q.Noorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vPytter Cornelis Bonckrequirant q.q.Noorderhaven 40
inventaris1656-11-11201485rReyn Cornelis grootschipperrequirant q.q.Noorderhaven 32
inventaris1666-11-13207216rSibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1685-02-17218204rvroedsmanSymon Cornelis
inventaris1670-05-06210261rTjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris1660-07-14204234rTrientie Cornelis
inventaris1666-11-13207216rTrijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1681-10-20216400rTrijntie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1723-02-26220333rTrijntje Cornelis turfmeetsterinventarisant
inventaris1662-04-24205215rwijlenTyetske Cornelis inventarisantHofstraat
inventaris1662-04-24205215rde twee kinderen van wijlenTyetske Cornelis requirantHofstraat
inventaris1679-02-19213280rUlbe Cornelis Voorstraat 71
inventaris1670-02-23210160rWickien Cornelis inventarisant
inventaris1656-11-11201485rWytske Cornelis inventarisantNoorderhaven 32
inventaris1682-07-18215203rCornelis Cornelissen Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlenLijsbeth Cornelissen Vijver 3
inventaris1682-05-15215230rMaertie Cornelissen Middachten
inventaris1682-05-15215230rStoffel Cornelissen Middachten
inventaris1666-03-0020722vJancke Crijns inventarisant
inventaris1666-03-0020722vJancke Crijns inventarisant
inventaris1679-11-12214161rMaycke Crijns inventarisantRomastraat 13
inventaris1662-04-1320550vwijlenSaeck Crijns
inventaris1662-04-1320550vTeke Crijns aangever