Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1700-08-26219140rOede Saapes mr. leertouwerinventarisant
inventaris1657-04-2720245vBaucke Saeckes Lanen 86
inventaris1657-04-2720245vRitske Saeckes Lanen 86
inventaris1660-12-09204281rTrintie Saeckles Schritsen 58
inventaris1691-11-1022010rStoffel Saekes
inventaris1691-11-1022010rSytske Saekes
inventaris1658-09-02203497rwijlen burgerhopman en vroedsmanHarmen Sakes Idsinga
inventaris1671-10-10211216rwijlenJancke Sakes
inventaris1681-02-17216235rMarten Salvis wijdschipperinventarisantZoutsloot
inventaris1705-06-03220204rJan Salvus zeevarend persooninventarisant
inventaris1658-11-11203187rmr.Mevis Salvus Rolwagenchirugijn
inventaris1670-08-18210290rFrederick Samuels gecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1680-10-15216131rFredrick Samuels inventarisantLanen 24
inventaris1661-04-09204360rTrijntie Sapes aangever
inventaris1704-10-29220200rwijlenClaes Saskers zeevarend persoon
inventaris1660-04-02204146rFock Saskes requirant
inventaris1660-04-02204149rFock Saskes requirant
inventaris1669-10-1021094rJancke Saskes inventarisant
inventaris1656-04-17201412rCornelis Scheltes requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1660-04-02204146rCornelis Scheltes getuige
inventaris1685-03-03218197rwijlenDoeke Scheltes
inventaris1671-06-28211190rJan Scheltes aangever
inventaris1687-02-02217281rJetske Scheltes aangeverKleine Bredeplaats 15
inventaris1657-06-0820274rwijlenLieuwe Scheltes inventarisantGardenierstraat 4
inventaris1658-04-0620370rSicke Scheltes requirant en aangever
inventaris1687-02-02217281rSioerdtie Scheltes inventarisantKleine Bredeplaats 15
inventaris1668-10-27209339rBauk Seerps
inventaris1666-02-23206372rEesge Seerps
inventaris1702-11-07219183rGatze Seerps mr. bakker en koopmaninventarisantRommelhaven 26b
inventaris1699-06-26219118rwijlenPieter Seerps mr. timmermanFranekereind 28
inventaris1658-11-13203183vPitter Seerps Nieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vSybe Seerps Nieuwstraat 37
inventaris1666-10-05207175rwijlenGerryt Sents
inventaris1656-09-15201109rHiltje Sents inventarisantGrote Ossenmarkt 3
inventaris1656-10-2320139rwijlenHuybert Sents requirantLanen 2
inventaris1662-02-1320573rJancke Sents inventarisantSchritsen 1west
inventaris1656-10-2320139rJantjen Sents requirant en aangeverLanen 2
inventaris1656-10-2320139rde nagelaten weeskinderen van wijlenLijsbeth Sents requirantLanen 2
inventaris1656-10-2320139rWarner Sents requirantLanen 2
inventaris1656-11-06201157rTjeerd Serps requirant q.q.
inventaris1682-12-29215189rJetske Sibouts inventarisantKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rJetske Sibouts inventarisantKleine Bredeplaats 20
inventaris1662-11-27205159rgezworen gemeensmanDirck Sibrans Longerhourequirant q.q.Schritsen 1west
inventaris1668-12-03209304rGouke Sibrants
inventaris1668-12-03209304rHessel Sibrants
inventaris1668-12-03209304rPyttie Sibrants
inventaris1656-10-17201167rAefke Sibrens requirantHoogstraat 2
inventaris1700-01-15219134vAefke Sibrens
inventaris1659-02-05203464rJan Sibrens mr. scheepstimmermanrequirant
inventaris1667-01-17207335rMarike Sibrens inventarisantHavenplein 18oost
inventaris1664-12-03206241rSybren Sibrens requirant
inventaris1665-02-17206354rEling Sickes Lanen 74
inventaris1667-02-2620898rEling Sickes schipper op Leeuwardeninventarisant
inventaris1656-11-20201114rElingh Sickes schipper op Leeuwardenrequirant q.q.Zoutsloot 51
inventaris1657-09-05202230rGerrit Sickes
inventaris1657-08-19202254rGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1657-08-19202254rde nagelaten weeskinderen vanGerrit Sickes requireerde en aangeverKleine Bredeplaats 9
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingainventarisant
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingainventarisant
inventaris1671-06-28211200rvroedsmanGerrit Sickes OrsingaKleine Bredeplaats 12
inventaris1672-12-19211194rGooyckjens Sickes aangever
inventaris1667-01-10207331rHakke Sickes
inventaris1656-11-20201114rwijlenLisck Sickes Zoutsloot 51
inventaris1669-03-22209409rwijlenMelle Sickes
inventaris1656-11-20201114rRinske Sickes aangeverZoutsloot 51
inventaris1667-02-2620898rRinske Sickes aangever
inventaris1686-12-20218279rRuyrdt Sickes Franekereind 32
inventaris1658-04-0620370rwijlenTrijntie Sickes
inventaris1661-03-25204351rJelmer Siercx aangever
inventaris1680-12-2021661rMaritie Sierds herbergier in de Witte ArendNoorderhaven 104
inventaris1671-10-1921148rEelckjen Siertsvan der Leyinventarisant
inventaris1681-03-22216206rAntie Sierx
inventaris1681-03-22216206rFolckert Sierx
inventaris1661-07-06204417rHein Sierx requirant
inventaris1681-03-22216206rRinske Sierx
inventaris1681-03-22216206rSiouckie Sierx
inventaris1681-03-22216206rSybren Sierx
inventaris1665-05-13206365rTietscke Sierx erfgenaamWilliam Boothstraat 39
inventaris1681-03-22216206rTrijntie Sierx
inventaris1679-03-17214334rwijlenYpe Sijes Noorderhaven 98
inventaris1678-02-22213220rStijntie Sikkes inventarisantNoorderhaven 18
inventaris1669-06-3021010rwijlenArent Silvester
inventaris1663-10-13206126rJan Simens requirant
inventaris1671-05-1521137rMeyke Simens
inventaris1663-07-2720654rJan Simons lakenkoperrequireerde
inventaris1671-05-3021180rJan Simons gecommitteerde crediteur
inventaris1667-01-21207348rJancke Simons Hofstraat 1
inventaris1681-03-22216206rGrietie Sinnes
inventaris1687-03-03217265rJenne Sinnes
inventaris1681-03-22216206rRinske Sinnes
inventaris1662-07-26205115rBeerntie Sioerds Aerdenburgrequirant
inventaris1666-09-27207188rwijlenClaes Sioerds
inventaris1664-10-01206232rHaitse Sioerds requirant
inventaris1666-09-27207188rwijlenRinse Sioerds
inventaris1667-01-29208202rwijlenTrijntie Sioerds Gardenierstraat
inventaris1680-10-26214418rAlbert Sioerdts scheepstimmermanLanen 85oost
inventaris1656-04-17201412rAnne Sioerdts requirant en aangeverNoorderhaven 57oost
inventaris1660-02-0320428rAnske Sioerdts aangeverVijver 3
inventaris1660-03-1020463rAntie Sioerdts inventarisant
inventaris1680-10-26214418rDirck Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1665-03-05206366vwijlenGrietie Sioerdts naaisterinventarisant
inventaris1680-10-26214418rHuybert Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rwijlenJacob Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1658-04-2920371rJan Sioerdts SchutKerkpoortstraat 9
inventaris1658-06-0720385rLammert Sioerdts inventarisantNieuwstraat 36
inventaris1658-06-0720385rLammert Sioerdts inventarisantNieuwstraat 36
inventaris1680-04-26214324rMachteltie Sioerdts Sonnemans
inventaris1665-02-17206354rTrijntie Sioerdts Lanen 74
inventaris1668-07-21209135rTrijntie Siouckes waardeerster winkelwaren
inventaris1677-12-21213144rYeme Siouckes
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes AmelanderschipperinventarisantHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes AmelanderschipperinventarisantHoogstraat 31
inventaris1660-07-14204234rwijlenReinckie Sipckes
inventaris1658-04-0820368rWelmoedt Sipckes requirant
inventaris1669-07-3021030rwijlenAnne Sipkes bakker
inventaris1679-01-2921440rwijlenAntje Sipkes requirantHeiligeweg 68
inventaris1669-05-05210332rClaes Sipkes AmelanderrequirantVoorstraat 71
inventaris1668-07-23209163rDirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris1662-04-1320550vDiucke Sipkes aangever
inventaris1690-04-292191rwijlenDoede Sipkes Rapenburg
inventaris1679-01-28213229rFeddrick Sipkes grootschipperinventarisant
inventaris1679-01-2921440rFrouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris1685-06-26217180rGeertie Sipkes aangever
inventaris1681-03-22216206rGeertie Sipkes
inventaris1670-08-02210309rHitte Sipkes inventarisant
inventaris1677-10-03213214rJan Sipkes mr. chirurgijnBildtstraat 19
inventaris1679-01-2921440rJan Sipkes grootschipperaangeverHeiligeweg 68
inventaris1690-04-292191rSybren Sipkes Rapenburg
inventaris1667-01-17207335rTrijntie Sipkes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1688-11-14217318rTrijntie Sipkes inventarisantKleine Bredeplaats 23
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Sipkes requirantHeiligeweg 68
inventaris1681-03-22216206rYebel Sipkes
inventaris1656-10-20201193rGeertie Sippes inventarisantNoorderhaven 105
inventaris1663-03-1720619rJacob Sirx
inventaris1679-07-1621477rNeeltie Sirx aangeverSchritsen 2
inventaris1663-03-1720619rReyn Sirx
inventaris1710-02-24220229rTieerd Siverds Siverda
inventaris1674-05-07212145rburgervaandrigDirck Sjoerds
inventaris1690-07-2121919rGeeltje Sjoerds aangever
inventaris1664-02-25206151rGeertje Sjoerds
inventaris1687-03-03217265rGepke Sjoerds inventarisant
inventaris1663-12-1420697rGrytie Sjoerds
inventaris1672-06-18211179rHylckjen Sjoerds aangever
inventaris1663-12-1420697rReier Sjoerds
inventaris1667-02-1520837rReiner Sjoerds requirantVoorstraat 54
inventaris1668-09-08209329rwijlenReyer Sjoerds
inventaris1664-02-25206151rReyer Sjoerds
inventaris1667-02-1520837rSioerdtie Sjoerds aangeverVoorstraat 54
inventaris1687-03-03217265rTake Sjoerds wijdschipper
inventaris1674-10-13212191rTeedsche Sjoerds aangever
inventaris1667-02-2620898rTrijntie Sjoerds
inventaris1690-02-06218344rYede Sjoerds Heiligeweg 13
inventaris1669-10-2621035rDirck Sjoerdts bakker
inventaris1669-10-2621035rDirck Sjoerdts bakker
inventaris1673-04-25211388rwijlenTrijntje Sjoerdts Sonneman
inventaris1684-01-2321750rwijlenWybe Sjoerdts
inventaris1684-01-1821754rWytse Sjoerdts koopmanaangever
inventaris1684-01-1821754rWytse Sjoerdts koopmanaangever
inventaris1676-01-12212396rJarich Solkes
inventaris1684-03-24218233rAttie Steffens
inventaris1674-10-08212180rvroedsmanDoede Steffens mr. schoenmakerinventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rde zes nagelaten weeskinderen van wijlenDoede Steffens mr. schoenmakerinventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1690-07-0321910rJetske Steffens aangeverGrote Bredeplaats 27
inventaris1702-04-16220195vTrijntje Steffens inventarisant
inventaris1673-02-10211208rClaes Stennerts mr. stadstimmerman
inventaris1667-07-22209116rWytso Stevens makelaarrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1649-01-03198102rBanier Stoffels requirant
inventaris1649-01-03198102rCornelis Stoffels requirant
inventaris1671-11-1721117rCornelis Stoffels MiddachtenZuiderhaven
inventaris1682-05-15215230rCornelis Stoffels Middachtengerechtsbodeinventarisant
inventaris1685-03-05217160rwijlenCornelis Stoffels Middachtengerechtsbode
inventaris1649-01-03198102rGerrit Stoffels requirant
inventaris1707-11-25220206rwijlenGerrit Stoffels Middagten
inventaris1679-12-02214147r[burger]majoorGerryt Stoffels MiddachtenGrote Bredeplaats 13
inventaris1657-01-10202195rGriet Stoffels aangever
inventaris1649-01-03198102rLijsbet Stoffels requirant
inventaris1649-01-03198102rMaycke Stoffels requirant
inventaris1656-04-17201412rMaycke Stoffels inventarisantNoorderhaven 57oost
inventaris1659-01-18203263rMayke Stoffels requireerde en aangeverHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rMayke Stoffels requireerde en aangeverHoogstraat 4
inventaris1656-09-24201182rRickle Stoffels requirant
inventaris1658-02-1520328rYge Stoffels requirant
inventaris1666-07-06207138rYge Stoffels grootschipperinventarisantHondenstraat 8
inventaris1680-12-09214440rTaetske Sweers
inventaris1664-11-14206243rJouck Sweerts aangever
inventaris1661-04-17204381rAlbart Sybes Groenrequireerde
inventaris1661-04-17204385rAlbart Sybes Groen
inventaris1665-02-06206356rwijlenAlbart Sybes GroeninventarisantVoorstraat 8
inventaris1664-10-25206264rAlbert Sybes Groen
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groeninventarisant
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groeninventarisant
inventaris1680-01-27214346rAucke Sybes BontekoeHavenplein 14
inventaris1673-03-11211292rBeeuckje Sybes
inventaris1703-01-31219196vClaes Sybes
inventaris1679-12-02214147rClaes Sybes BontekoewijdschipperGrote Bredeplaats 13
inventaris1682-10-14216406rCornelis Sybes
inventaris1657-01-13201424rFoppe Sybes requirantLanen 48
inventaris1703-01-31219196vHaebbeltie Sybes inventarisant
inventaris1687-05-03215262rJan Sybes mr. metselaar
inventaris1687-05-03215262rJan Sybes mr. metselaar
inventaris1701-10-03220178vJan Sybes mr. metselaarinventarisantLombardstraat 4
inventaris1702-07-29219179rJelle Sybes schipper
inventaris1659-06-28203401rPytter Sybes requirant en aangever
inventaris1662-04-2220560rPytter Sybes inventarisantSchoolsteeg
inventaris1667-01-25207373rPytter Sybes Groen
inventaris1674-10-19212237rRuyrdt Sybes Bontekoewijdschipper
inventaris1671-10-10211216rSaco Sybesde Boerschuit- of lichtermaninventarisant
inventaris1658-11-13203183vwijlenSeerp Sybes Nieuwstraat 37
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverLanen 85west
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes inventarisantLanen
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes inventarisantLanen
inventaris1667-01-25207373rWobbel Sybes requireerde en aangever
inventaris1702-09-03220197vSjoukje Sybolts inventarisant
inventaris1681-11-29216371rwijlenAndries Sybouts Rommelhaven 18een_achter
inventaris1721-07-22220286rde minderjarigeAndries Sybouts Vlasmankind
inventaris1721-07-22220286rde minderjarigeJan Sybouts Vlasmankinderen van
inventaris1653-10-04202268vFoppe Sybrandts mr. ankersmid
inventaris1670-01-29210171rGale Sybrans aangever
inventaris1681-03-22216206rGrietie Sybrans
inventaris1667-01-02207274rGerryt Sybrants dienstknechtSint Jacobstraat 9
inventaris1681-12-0721581rwijlenTjeerd Sybrants Suyrigerkoopman
inventaris1670-09-09210314rTjeerdt Sybrants Suirger
inventaris1690-11-1721943vAeghjen Sybrens
inventaris1671-06-28211190rAge Sybrens
inventaris1681-05-19216186rBauckien Sybrens inventarisantSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rBauckien Sybrens inventarisantSchritsen 56
inventaris1690-11-1721943vBouwe Sybrens
inventaris1657-01-21201420rwijlenClaes Sybrens inventarisant
inventaris1671-06-28211190rClaes Sybrens
inventaris1698-07-22220165rDouke Sybrens
inventaris1681-03-22216206rFrans Sybrens Jonas
inventaris1705-03-30220203vGouke Sybrens aangever
inventaris1679-03-11213362rGrietie Sybrens inventarisant
inventaris1682-12-29215189rHessel Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1674-04-10212140rHessel Sybrens
inventaris1656-10-17201167rJan Sybrens requirantHoogstraat 2
inventaris1659-06-16203291vJan Sybrens requirant en aangever
inventaris1670-01-28210133rJan Sybrens
inventaris1667-06-21208234rJan Sybrens grootschipperinventarisant
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwinventarisant
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwinventarisant
inventaris1665-06-12206345rJeltie Sybrens aangever
inventaris1682-12-29215189rMarten Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1670-01-29210171rRixtie Sybrens
inventaris1690-11-1721943vSibbeltje Sybrens
inventaris1681-03-22216206rwijlenSierck Sybrens lijnslager
inventaris1660-03-0120450rSijcke Sybrens inventarisant
inventaris1690-11-1721943vSippe Sybrens
inventaris1682-12-29215189rSybout Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1656-10-17201167rSybren Sybrens requirantHoogstraat 2
inventaris1683-04-10215280rSybren Sybrens tingieterVoorstraat 55
inventaris1671-05-1521137rwijlenTjeetse Sybrens
inventaris1690-11-1721943vTrijntje Sybrens aangever
inventaris1656-10-17201167rwijlenTrintie Sybrens erflaterHoogstraat 2
inventaris1671-06-28211190rYbel Sybrens
inventaris1690-11-1721943vYedske Sybrens
inventaris1649-01-03198102rYnske Sybrens requireerde en aangever
inventaris1685-08-28218246rAike Sydses mr. grofsmidcrediteurZuiderhaven
inventaris1674-02-22212245rAntie Sydses Molenpad 6
inventaris1682-05-22216419rBroer Sydses
inventaris1674-02-22212245rFreerck Sydses Molenpad 6
inventaris1659-12-3120421rJacob Sydses requirantHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rwijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rhet nagelaten weeskind van wijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSalvus Sydses Hofstraat 1
inventaris1670-07-07210278rwijlenTettie Sydses
inventaris1670-05-09210303rDoede Sydtses inventarisantBildtstraat 18
inventaris1685-05-08218244rTake Sydtses mr. smidgecommitteerde crediteur
inventaris1702-04-16220195vwijlenLolke Sydzes mr. boendermaker
inventaris1658-03-2220361rAntie Symens
inventaris1660-04-02204146rAntie Symens requireerde
inventaris1660-04-02204149rAntie Symens requireerde
inventaris1662-04-2920564rAntie Symens inventarisant
inventaris1674-02-17212123rAntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1695-01-08220151rArjen Symens Voorstraat 53
inventaris1683-04-10215280rBeern Symens mr. tingieterwaardeerderVoorstraat 55
inventaris1658-03-2220361rDirck Symens
inventaris1681-05-04216180rDirck Symens mr. scheepstimmermaninventarisantSint Christoffelsteeg
inventaris1680-06-28216149rDoetie Symens inventarisantZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rDoetie Symens inventarisantZuiderhaven
inventaris1679-01-07214198rFedde Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1674-02-17212123rFoeckjen Symens StijlaangeverRozengracht 8
inventaris1656-10-20201193rFrans Symens koopmanrequirant q.q.Noorderhaven 105
inventaris1695-01-08220151rFrans Symens Voorstraat 53
inventaris1671-06-28211200rwijlenHere Symens kosterKleine Bredeplaats 12
inventaris1698-02-10219115rJacob Symens wijdschipperinventarisantNoorderhaven 62
inventaris1679-01-07214198rJacob Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1690-04-15218359rJacob Symens Doncker
inventaris1679-12-19214164rJacob Symens Donkersmalschipper
inventaris1659-06-16203291vJan Symens requirant
inventaris1668-03-06208377rJan Symens lakenkoperrequirant
inventaris1668-05-02208390rJan Symens lakenkoperrequirantLanen 62
inventaris1680-01-22214184rJan Symens
inventaris1667-12-12208369rJan Symens lakenkoper
inventaris1679-05-27214383rJan Symens scheepstimmermanZuiderhaven 13
inventaris1668-12-22209232rJan Symens wijdschipper
inventaris1680-12-2221610rwijlen vroedsmanJan Symens
inventaris1680-12-2221610rwijlenJan Symens
inventaris1680-12-2221610rJan Symens
inventaris1674-10-13212191rgemeensmanJan Symens
inventaris1682-07-18215203rwijlen vroedsmanJan Symens Vijver 3
inventaris1687-03-15217261roud burgemeesterJan Symens Bijlaan
inventaris1684-03-2521836roud burgemeesterJan Symens BijlaenHeiligeweg 8
inventaris1680-04-16214308rJancke Symens
inventaris1674-02-17212123rJelle Symens StijlRozengracht 8
inventaris1686-04-01218261rLieuwe Symens vleeshouweraangever
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symens requirantHeiligeweg 46
inventaris1679-03-11213362rMinne Symens schipper op Hoorn
inventaris1657-07-15202265vRomcke Symens requirant q.q.Zuiderpoort (gebied)
inventaris1668-10-27209339rSaeckjen Symens
inventaris1679-01-07214198rwijlenTrijntie Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-12-19214164rTrijntie Symens Donker
inventaris1673-11-1021222rTrijntie Symens MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1674-02-17212123rTrijntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symes requirantHeiligeweg 46
inventaris1673-12-0221256rGepke Symons inventarisant
inventaris1668-04-0320990rJan Symons aangeverNoorderhaven 104
inventaris1670-08-18210290rJan Symons lakenkopergecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1657-01-132021rJoris Symons PyphronrequirantLanen 12
inventaris1676-01-12212396rMaycke Symons
inventaris1656-10-1720162rvroedsmanHarmen Synes equipagemeester Admiraliteitrequirant q.q.q
inventaris1657-12-22202235vHarmen Synes equipagemeester Admiraliteitrequirant q.q.Schritsen 36
inventaris1659-08-31203389vHarmen Synes equipagemeester Admiraliteitrequirant q.q.Franekereind 30oost
inventaris1657-10-15202248rvroedsmanHarmen Synes requirant q.q.Voorstraat 48
inventaris1659-02-05203464rHarmen Synes Nautaequipagemeester Admiraliteitrequirant
inventaris1668-05-04208403rburgemeesterHarmen Synes Nautarequirant
inventaris1673-12-0221256rTake Syses mr. smid
inventaris1683-03-13215255rwijlenBroer Sytses
inventaris1663-11-2720692vGoitien Sytses requirant
inventaris1673-03-27211398rHendrick Sytses Franekereind 29oost
inventaris1679-07-2421446roud burgervaandrigHessel Sytses WassenaerNoorderhaven 77
inventaris1661-10-29203507rHiltie Sytses
inventaris1658-03-04203198rHiltie Sytses
inventaris1664-12-07206292rwijlenSipke Sytses
inventaris1664-03-29206134rwijlenSytske Sytses
inventaris1679-04-2621481vTaco Sytses mr. grofsmid
inventaris1676-06-072131rTaecke Sytses mr. smid
inventaris1679-01-2921440rTaeke Sytses mr. grofsmidrequirantHeiligeweg 68
inventaris1670-05-09210303rTeecke Sytses requirantBildtstraat 18
inventaris1668-07-03209127rTeeke Sytses Jan Ruurdstraat 5
inventaris1662-04-1020555rTeke Sytses requirant
inventaris1678-11-1421496rwijlenWopke Sytsesvan Tallum
inventaris1669-11-2321057rJeltie Syttes aangeverHoogstraat 31
inventaris1702-08-26219188vAucke Sytzes mr. popmakerinventarisantVoorstraat 67