Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1669-03-25209372rGosse Ybles lichtervoerderinventarisant
inventaris1677-07-27213105rJilderen Yckes
inventaris1677-07-27213105rLeeuckien Yckes
inventaris1686-04-13218252rGrietie Ydes inventarisantZeilmakersstraat 19
inventaris1680-10-26214408rDerck Yedes Alma
inventaris1680-07-05214366rDirck Yedes
inventaris1686-04-13218252rJan Yedes mr. schoenmakerZeilmakersstraat 19
inventaris1680-07-05214366rLijsbeth Yedes
inventaris1680-10-26214408rLijsbeth Yedes Alma
inventaris1673-06-0521217rNieske Yedes aangever
inventaris1682-03-27216417rNiew Yedes aangever
inventaris1673-06-0521217rwijlenRienck Yedes
inventaris1685-01-06218121rPytter Yeges Zuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rRixtie Yeges Zuiderhaven 31
inventaris1680-02-10214270rGerlof Yemes mr. scheepstimmermanGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rMarten Yemes mr. scheepstimmermaninventarisantGrote Kerkstraat 16
inventaris1674-04-10212140rMarten Yemes
inventaris1687-01-06217248rYebeltie Yemes aangever
inventaris1683-01-202171rJancke Yeves
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAndries Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHeere Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHidde Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenTiesck Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rWybe Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1656-11-17201122rJacob Yisbrants requirant q.q.Franekereind 23
inventaris1721-07-22220286rGerloff Ymes
inventaris1679-01-10214129rDieuke Ynses inventarisantSchritsen 53
inventaris1681-02-28216106rJacob Ynses Rommelhaven 9
inventaris1685-04-25217168rJacob Ynses
inventaris1681-02-28216106rJelte Ynses Rommelhaven 9
inventaris1685-04-25217168rJelte Ynses houtkoper
inventaris1685-04-25217168rTrijntie Ynses
inventaris1681-02-28216106rTrijntje Ynses aangeverRommelhaven 9
inventaris1656-10-1720162rAlle Ypes requirant
inventaris1656-10-1720162rAnske Ypes requirant
inventaris1680-12-09214440rClaeske Ypes inventarisant
inventaris1659-08-31203389vIttie Ypes inventarisantFranekereind 30oost
inventaris1659-08-31203389vwijlenIttie Ypes inventarisantFranekereind 30oost
inventaris1674-02-22212245rJancke Ypes Molenpad 6
inventaris1670-09-12210297rJantien Ypes Molenpad 6
inventaris1680-12-09214440rJuyrjaen Ypes
inventaris1680-12-09214440rMaertie Ypes
inventaris1656-10-1720162rMeinert Ypes requirant
inventaris1679-03-17214334rNancke [staat: Baucke] Ypes Noorderhaven 98
inventaris1681-03-22216206rReynskien Ypes
inventaris1681-03-22216206rReynskien Ypes
inventaris1679-03-17214334rSije Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rwijlenSijke Ypes Noorderhaven 98
inventaris1656-10-1720162rTiemcke Ypes requirant
inventaris1727-08-07220380rTijs Ypes mr. molenmaker
inventaris1679-03-17214334rTjeerd Ypes aangeverNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rTrijntie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1680-12-09214440rWouter Ypes
inventaris1656-10-1720162rYdtie Ypes requirant
inventaris1679-03-17214334rYebeltie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1656-10-1720162rYeme Ypes requirant
inventaris1668-10-14209197rElisabeth Yppes dienstmaagdaangeverVoorstraat 25
inventaris1703-04-20219206rHendrickjen Ysaax GroenwoltinventarisantRaamstraat 3
inventaris1703-04-20219206rSaapke Ysaax Groenwoldtaangever, de kinderen moeyRaamstraat 3
inventaris1662-04-1020555rTrijn Ysacks aangever
inventaris1668-09-22209325rTied Yves