Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-30 18:23:48
Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Huidig adres: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidhuidig adres
inventaris1656-04-17201412rregenten aalmoezeniersrequirantNoorderhaven 57oost
inventaris1688-11-14217318rds.Regnerus LollidespredikantKleine Bredeplaats 23
inventaris1657-02-2720278vRegnerus Templarrequirant en aangeverVoorstraat 68
inventaris1663-12-1420697rReier Sjoerds
inventaris1668-06-04209169rvroedsmanRein Jolckes curator ad actum divisionis
inventaris1695-06-25220113rwijlenRein Lieuwes
inventaris1663-04-0620625rRein Lous requirant
inventaris1662-02-1320573rRein Pitersde HaanaangeverSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rRein Pytersde HaeninventarisantSchritsen 1west
inventaris1695-06-25220113rRein Reins
inventaris1663-02-24205169rRein Riemers Wijngaerdenrequirant
inventaris1660-07-14204234rwijlenReinckie Sipckes
inventaris1669-01-12209260rReiner Arjens
inventaris1659-02-05203464rReiner Arriens mr. scheepstimmermanrequirant
inventaris1664-10-25206264rwijlenReiner Jansen
inventaris1664-10-25206264rde twee nagelaten weeskinderen vanReiner Jansen requirant
inventaris1668-10-14209197rReiner Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1664-12-07206292rvroedsmanReiner Lolckes requirant
inventaris1656-11-27201140rReiner Pytters aangever
inventaris1667-02-1520837rReiner Sjoerds requirantVoorstraat 54
inventaris1698-11-23220167rReiner Tieerds
inventaris1680-01-27214346rReinouke Claeses aangeverHavenplein 14
inventaris1684-04-1721839rReinouke Thijssen inventarisantFranekereind 40
inventaris1682-03-07216423rReinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris1656-10-17201167rReintien Romkes requirantHoogstraat 2
inventaris1656-11-17201122rReinu Gosses requirant en aangeverFranekereind 23
inventaris1656-11-01201152rwijlenRemmert Broers inventarisant
inventaris1674-05-08212197rRemrichien Isaecks CoddeaangeverHofstraat 27
inventaris1663-04-0620625rRent Lous requirant
inventaris1685-01-06218121rReyer Arjens MahiuwZuiderhaven 31
inventaris1668-09-08209329rwijlenReyer Sjoerds
inventaris1664-02-25206151rReyer Sjoerds
inventaris1656-11-11201485rReyn Cornelis grootschipperrequirant q.q.Noorderhaven 32
inventaris1686-04-13218252rwijlenReyn Jansen RuyterwijdschipperZeilmakersstraat 19
inventaris1688-11-14217318rwijlen vroedsmanReyn Lolckes Kleine Bredeplaats 23
inventaris1670-01-28210133rReyn Ockes
inventaris1684-12-11218185rReyn Rienx schuitschipperSint Odolphisteeg 6
inventaris1663-03-1720619rReyn Sirx
inventaris1676-05-27212413rReyn Zytses apothekeraangever
inventaris1676-05-27212413rReyn Zytses apothekeraangever
inventaris1671-01-09210367rReyner Claesen FonteynrequirantZuiderhaven 2
inventaris1679-02-12213304rReyner Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1687-02-02217281rReyner Clasen FonteinKleine Bredeplaats 15
inventaris1679-02-12213304rReyner Gijsberts FonteynVoorstraat 14
inventaris1673-09-09212170rReyner Huyberts mr. bakkerSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1676-03-02212428rReyner Huyberts Noorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rReyner Huyberts Noorderhaven 47
inventaris1669-04-262101rReyner Jans
inventaris1670-04-28210238rReyner Jansen
inventaris1686-07-01217233rReyner Jansen mr. zeilmaker
inventaris1686-01-05217182vrReyner Jansen Lanen 58
inventaris1676-06-072131rReyner Jansen kaarsenmakerinventarisant
inventaris1677-10-29213109rReyner Jansen mr. vetermaker
inventaris1675-01-21212310rReyner Jansen vetermakerVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rReyner Jansen vetermakerVoorstraat 47
inventaris1687-01-22218290rReyner Jansen
inventaris1674-06-23212280rReyner Pieters
inventaris1681-05-19216186rReyner Pieters mr. schoenmakeraangeverSchritsen 56
inventaris1671-01-11211112rReyner Pytters mr. schoenmaker
inventaris1681-02-02216354rReyner Tjeerdts
inventaris1692-02-1922031rReyner Tjeerdts aangeverNoorderhaven 61
inventaris1674-10-08212180rReynouw Andries aangeverSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-01-11210100rReynouw Gosses inventarisantHeiligeweg 56
inventaris1696-04-27220133rReynouw Hettes aangeverZeilmakersstraat
inventaris1680-10-26214418rReynsch Douwes Lanen 85oost
inventaris1681-03-22216206rReynskien Ypes
inventaris1681-03-22216206rReynskien Ypes
inventaris1683-10-1221743rReyntien Romckesde Vos
inventaris1656-09-24201182rRickle Stoffels requirant
inventaris1708-06-19220208rRiemcke Abbes
inventaris1663-04-0620625rRiemcke Clases inventarisant
inventaris1666-11-27207297rRiemcke Gerloffs requirant en aangeverNoorderhaven 80
inventaris1666-09-10207105rRiemcke Gerlofs Lanen 36
inventaris1681-10-10216391vRiemcke Hessels Voorstraat 101
inventaris1685-03-03218197rRieme Jans
inventaris1691-12-02219100rRieme Lieuwes aangever
inventaris1673-03-17211271rde zes nagelaten weeskinderen vanRieme Wilties inventarisant
inventaris1680-01-29214247rwijlenRiemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris1686-04-01218261rRiemer Harmens
inventaris1661-02-02204321rwijlenRiemer Heres
inventaris1663-02-24205169rwijlen gemeensmanRiemer Jurriens Wijnggaerden
inventaris1663-05-2520641vvroedsmanRiemer Tonis requirant en crediteur
inventaris1675-08-14212367rRiemke Dirks Rozengracht 17
inventaris1671-12-11211166rRiemke Dirx aangeverVoorstraat 99
inventaris1667-03-212097rRien Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1656-10-2320139rRien Pyttersde HaenrequirantLanen 2
inventaris1670-11-10210344rRienck Harmens requirantRommelhaven 18twee_achter
inventaris1661-04-09204412rRienck Romckes getuige
inventaris1684-03-2521836rRienck Ruyrdts inventarisantHeiligeweg 8
inventaris1664-07-08206215rwijlenRienck Wybes kuiper
inventaris1673-06-0521217rwijlenRienck Yedes
inventaris1663-04-1520632rwijlenRienk Tierks
inventaris1684-12-11218185rRienk Uylkes Sint Odolphisteeg 6
inventaris1709-04-30220211rRienk Willems koopmaninventarisantHoogstraat 7
inventaris1679-02-11213297rRienskjen Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1664-11-14206243rRigst Auckes
inventaris1656-11-28201175rRigstie Ates aangever
inventaris1664-11-04206203rRigstie Harmens
inventaris1664-10-21206209rRigstie Harmens Voorstraat 72
inventaris1676-01-12212396rwijlenRijck Joostes
inventaris1671-05-1521137rRijckert Tjebbes
inventaris1656-10-1720162rwijlenRinck Anskes inventarisant
inventaris1711-04-23220242vRinia GonggrijpKleine Bredeplaats 1
inventaris1684-06-1621779roud burgemeesterRinnert Aerents Wijnsma
inventaris1694-08-10220111rRinnert Dirx
inventaris1681-09-2921560rRinnert Eelckes Eelcomainventarisant
inventaris1667-07-22209116rRinnert Eelkes EelkemakoopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1658-02-0520338vRinnert Riencx requirantRommelhaven 8
inventaris1666-08-11207169rRinnert Rienx wijdschipper
inventaris1673-04-11211349rwijlenRinsch Herckes Franekereind 6
inventaris1673-02-10211219rRinsche Jarighs
inventaris1663-11-1320669rRinsck Hiddes inventarisant
inventaris1656-04-17201412rRinsck Johannes requirantNoorderhaven 57oost
inventaris1674-10-13212191rRinscke Ates aangever
inventaris1666-04-1220735rRinscke Dircks
inventaris1673-03-21211300rRinse Harmens Zeilmakersstraat 13
inventaris1684-06-2321842rRinse Jetses RoordakoopmaninventarisantZuiderhaven
inventaris1680-04-16214308rRinse Jetses Roorda
inventaris1680-04-19214290rRinse Jetses RoordaGrote Bredeplaats 1
inventaris1666-09-27207188rwijlenRinse Sioerds
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases
inventaris1672-02-17211116rRinske Eylerts inventarisant
inventaris1661-07-06204417rRinske Hanses
inventaris1690-04-15218359rRinske Heeres
inventaris1674-04-10212140rRinske Hessels
inventaris1667-12-12208369rwijlenRinske Ipkes
inventaris1658-01-15203211rRinske Jans aangever
inventaris1668-11-30209250rwijlenRinske Jans
inventaris1664-10-25206264rRinske Jans requireerde en aangever
inventaris1664-10-25206264rRinske Jans requireerde en aangever
inventaris1676-08-2821348rRinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1702-07-29219179rRinske Jans aangever
inventaris1681-10-10216391vRinske Jelles diensmaagdaangeverVoorstraat 101
inventaris1682-11-27215236rRinske Pytters aangever
inventaris1681-12-15216320rRinske Rinses kraambewaarsteraangever
inventaris1656-11-20201114rRinske Sickes aangeverZoutsloot 51
inventaris1667-02-2620898rRinske Sickes aangever
inventaris1681-03-22216206rRinske Sierx
inventaris1681-03-22216206rRinske Sinnes
inventaris1698-11-23220167rRinske Tieerds
inventaris1666-11-21207308rwijlenRinske Willems
inventaris1667-03-28208122rRinskie Jans
inventaris1661-10-192051rRintie Claesen koopman
inventaris1680-01-27214346rRintie Claessen Havenplein 14
inventaris1673-02-10211219rRintie Claessen koopman
inventaris1658-07-27203120vRintie Clasen
inventaris1667-08-30208270rRintie Douwes wijdschipperrequirant
inventaris1667-01-29207392rRintie Douwes wijdschipperrequirantHofstraat 16
inventaris1685-04-25217168rRintie Folkerts
inventaris1664-08-23206197rRintie Jans wijdschipperinventarisant
inventaris1664-11-04206203rhet nagelaten weeskind van wijlenRintie Jansen
inventaris1667-03-28208122rwijlenRintie Pytters
inventaris1675-01-29212362rRintie Willems
inventaris1662-05-27205134rRintje Douues requirant
inventaris1658-09-02203497rRintk Hoites Walpartrequireerde en aangever
inventaris1658-09-02203497rRintk Hoites Walpartrequireerde en aangever
inventaris1679-04-2621481vRints Aernts aangever
inventaris1673-02-14211309rRints Poppes
inventaris1673-10-01211410rRints Willems aangever
inventaris1680-02-13214253rRints Willems inventarisantZuiderhaven 6
inventaris1664-05-11206169rRippert Heynsschipper op Bolswardinventarisant
inventaris1660-08-27204250rRippert Jacobs requirant en geauthoriseerde curator overVoorstraat 63
inventaris1680-02-04214344rwijlenRippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris1666-12-20208311rRippert Jacobs Forsenburghmr. bakkerwaardeerder bakkersgereedschappen
inventaris1667-04-05208156rRippert Jacobs ForsenburghrequirantHofstraat 37
inventaris1670-01-28210133rRitske Alles requirant
inventaris1662-04-1020598rRitske Jeppes bierdrager
inventaris1657-04-2720245vRitske Saeckes Lanen 86
inventaris1656-10-17201167rRixt Harmens aangeverHoogstraat 2
inventaris1681-10-10216391vRixt Romckes Voorstraat 101
inventaris1672-12-19211194rRixtie Hansen
inventaris1670-11-10210344rRixtie Harmens inventarisantRommelhaven 18twee_achter
inventaris1696-09-21220146rRixtie Minnes inventarisant
inventaris1670-01-29210171rRixtie Sybrens
inventaris1709-04-30220211rRixtie Tiepkes aangeverHoogstraat 7
inventaris1685-01-06218121rRixtie Yeges Zuiderhaven 31
inventaris1656-11-17201122rRobijn Egberts requirant q.q.Franekereind 23
inventaris1656-11-24201162rRobijn Egberts requirant q.q.Nieuwstraat 28
inventaris1670-03-31210210rRodmer Jarichs inventarisantHoogstraat 34
inventaris1669-04-262101rwijlenRoelef Pybes
inventaris1657-12-08202209rRoeleff Pybes requirant q.q. en aangeverZoutsloot 55
inventaris1679-03-1221414rRoelefke Joostes aangeverVoorstraat 50
inventaris1658-01-2220310vRogier Haspelmanrequirant q.q.Vijver 10
inventaris1666-10-19207231rRogier Jacobs
inventaris1659-02-05203464rRogier Jacobs Haspelmanmr. scheepstimmermanrequirant
inventaris1680-07-27214376rRogier Jacobs haspelmanHeiligeweg 58
inventaris1660-10-01204313rde nagelaten weeskinderen van wijlenRoleff Claessen requirant
inventaris1660-04-12204190rRoloff Pybes requirant
inventaris1657-02-12201454rds.Rombartus Drostrequirant q.q.
inventaris1657-01-26201406rds.Rombartus Drostrequirant q.q.
inventaris1657-02-12201449rds.Rombartus Drostrequirant q.q.
inventaris1656-12-1920237rRomcke Jacobs requirant q.q.
inventaris1680-09-272151rwijlenRomcke Jacobs koopmanNoorderhaven 61
inventaris1680-04-24214302rRomcke Johannis
inventaris1677-01-1021384rRomcke Joostes Raamstraat 5
inventaris1688-06-15217304vRomcke Romckes
inventaris1667-08-13208262rRomcke Romkes koekbakkerrequirant
inventaris1657-07-15202265vRomcke Symens requirant q.q.Zuiderpoort (gebied)
inventaris1656-10-2320189rwijlenRomckien Bauckes RheeninventarisantKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1656-10-2320189rwijlenRomckien Bauckes RheenbetrokkeneKerkpoortstraat 55een_achter
inventaris1680-03-04214276rwijlenRomke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris1701-01-17219148vdr.Rudolphus Petriadvocaat Hof van Friesland
inventaris1667-08-13208262rRuierd Fockes requirant
inventaris1666-12-10207314rde twee nagelaten kinderen van wijlenRuierd Hillebrants kapiteinVijverstraat 30
inventaris1666-11-15207270rRuierd Martens requirantLanen
inventaris1658-04-27203113rRuierd Ulbes
inventaris1668-06-04209169rRuiert Sanstrakapitein
inventaris1701-09-26220174vwijlenRuird Heremyt
inventaris1662-12-11205143rde onmondige nagelaten weeskinderen van wijlenRuird Doitses gehuwd met
inventaris1664-11-15206247rRuird Martens requirant
inventaris1710-02-24220229rRuird Pieters koopmaninventarisant
inventaris1696-06-09220117rburgemeesterRuird Ulbes Gerlsma
inventaris1719-10-10220267rRuird Zweerds
inventaris1657-03-12201474vRuirdt Dircx requirant
inventaris1671-06-28211200rwijlenRuirdt Hillebrants commandeurKleine Bredeplaats 12
inventaris1657-02-2720278vRuirdt Jans SanstrakapiteinrequirantVoorstraat 68
inventaris1673-03-07211282rRuirdt Pyters
inventaris1668-06-04209391rRuirdt Pytters
inventaris1656-04-24201439rwijlenRuirtie Pouuels requirant q.q.Schritsen 62
inventaris1667-07-02208248rRuyerd Andrys
inventaris1681-10-10216391vRuyrd Fockes Voorstraat 101
inventaris1688-06-15217304vRuyrdt Anskes
inventaris1676-09-1921376rRuyrdt Everts HogenhuysgerechtsbodeGrote Kerkstraat 28
inventaris1681-04-11216316rRuyrdt Fockes
inventaris1684-03-2521836rRuyrdt Jochums Heiligeweg 8
inventaris1686-12-20218279rRuyrdt Sickes Franekereind 32
inventaris1674-10-19212237rRuyrdt Sybes Bontekoewijdschipper
inventaris1685-03-03218197rvroedsmanRuyrdt Ulbes
inventaris1685-03-03218197rvroedsmanRuyrdt Ulbes
inventaris1683-11-23218127rRuyrdt Ulbes Gerlsma
inventaris1675-05-11212345rwijlenRuyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris1687-01-22218290rRyenck Heins